ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Гендерні особливості завершених суїцидальних спроб в м. Харкові (2008—2011 рр.).
Назва статтi Гендерні особливості завершених суїцидальних спроб в м. Харкові (2008—2011 рр.).
Автори Лінський Ігор Володимирович
Бачериков Андрій Миколайович
Лакинський Роман Вікторович
Матузок Едуард Геннадійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Сітенко Любов Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 76-80
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.44-055.1-055.2-036.22 (477.54) Індекс ББК -
Анотацiя Мета роботи — визначення епідеміологічних характеристик факторів скоєння завершених суїцидальних спроб у мешканців м. Харкова задля подальшої оцінки можливостей прогнозування наслідків суїцидальної активності. Оброблено дані про 809 випадків завершених суїцидальних спроб, моніторинг здійснювався згідно з протоколами розтинів Харківського Обласного бюро судово-медичної експертизи в 2008—2011 роках. Встановлено низку характерних гендерних особливостей скоєння завершених суїцидальних спроб, а саме: найбільш небезпечним віком, в плані скоєння завершених суїцидальних спроб, для чоловіків є вік менше 60 років, а для жінок — 60 років і більше; найбільш небезпечним сезоном року для чоловіків є весна, а для жінок — осінь; найбільш небезпечними годинами доби для чоловіків є 6:01—12:00 та 18:01—24:00, а для жінок — 12:01—18:00; найбільш характерними способами скоєння завершених суїцидальних спроб для чоловіків є повішення (разом з деякими іншими способами: різані рани, ураження електричним струмом, залізнична травма), а для жінок — падіння з висоти та отруєння; найбільш небезпечним рівнем алкогольної інтоксикації, в плані скоєння завершених суїцидальних спроб, для чоловіків є середній та більш важкі ступені сп’яніння (≥ 1,51 ‰ етанолу у крові), а для жінок — легкий ступінь сп’яніння (0,51—1,50 ‰ етанолу у крові).
Ключовi слова завершена суїцидальна спроба, моніторинг, фактори ризику, прогноз
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Юрьева, Л. Н. Суицидологическая ситуация в Украине: статистика и эпидемиология [Текст] / Л. Н. Юрьева, А. Е. Юрьев // Суицидология. — 2013. — Т. 4, № 3 (12). — С. 70—76. 2. Who / Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table) Most recent year available; as of 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.who.int/mental_health/ prevention/suicide_rates/en/ 3. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология [Текст] / Л. Н. Юрь- ева // Днепропетровск : «Пороги». — 2006. — C. 22—39. 4. Войцех, В. Ф. Суицидология [Текст] / В. Ф. Войцех. — М.: Миклош, 2007. — 280 с. 5. Говорин, Н. В. Алкогольная смертность [Текст] / Н. В. Говорин, А. В. Сахаров // Алкогольная смертность. — Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2012. — 164 с. 6. Немцов, А. В. Потребление алкоголя и самоубийства: Россия 1981—1998 гг. [Текст] / А. В. Немцов // Вопросы наркологии. — 2002. — № 4. — С. 53—60. 7. Данные мониторинга суицидальных попыток и завер- шенных суицидов в г. Одессе за период 2001—2011 гг. [Текст] / С. Е. Захаров, В. А. Розанов, Г. Ф. Кривда, П. Н. Жужуленко // Суицидология. — 2012. — № 4. — С. 3—10. 8. Юрьева, Л. Н. Суицидологическая ситуация в Украине: реалии и перспективы [Текст] / Л. Н. Юрьева // Український віс- ник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (50). — С. 34—36. 9. Захаров, С. Е. Динамика самоубийств и суицидальных попыток в Одессе в 2001—2008 гг. — первые признаки влия- ния мирового кризиса? [Текст] / С. Е. Захаров, В. А. Розанов // Медична психологія. — 2009, № 4. — С. 38—47. 10. Чуприков, А. П. Розробка державної програми бороть- би із зростанням суїцидальної активності в Україні [Текст] / А. П. Чуприков, Г. Я. Пилягіна // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. — К., 1999. — Вип. 7, кн.1. — С. 157—159. 11. Завершенные самоубийства в городе Харькове (1999— 2002 годы) [Текст] / П. В. Волошин, А. Н. Бачериков, Э. Г. Матузок [и др.] // Український вісник психоневрології. — 2004. — Т. 12, Вип. 4 (41). — С. 5—7. 12. Завершені суїцидальні спроби, що були скоєні у Харкові у 2002—2004 роках [Текст] / А. М. Бачериков, Е. Г. Матузок, К. В. Харіна [та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 1 (50), додаток. — С. 154. 13. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распоз- навания патологических процессов [Текст] / Е. В. Гублер. — М.: Медицина, 1978. — 294 с. 14. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологиче- ских исследованиях с использованием Еxcеl [Текст] / C. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — К.: Моріон, 2000. — 320 с.