ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Загальні засади й особливості психокорекції порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка
Назва статтi Загальні засади й особливості психокорекції порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка
Автори Вербовий Павло Петрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 48-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:159.923:173.7:616.697 Індекс ББК -
Анотацiя На основі комплексного обстеження 90 подружніх пар з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок екскреторнотоксичного безпліддя у чоловіка сформульовані загальні засади та виокремлені й охарактеризовані особливості пси хокорекційної роботи з даним контингентом пацієнтів. Означені принципи, особливості, загальні правила й умови реалізації, а також завдання психокорекції порушення життєдіяльності сім’ї при безплідді у чоловіка. Виокремлення етапів розвитку й прогресування порушення життєдіяльності родини покладено в основу диференціації обсягу психокорекційних заходів.
Ключовi слова порушення життє- діяльності сім’ї, безпліддя, чоловіки, психокорекція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Экскреторно-токсическое бесплодие и его комплексное лечение с использованием препарата Зиман (рекомендации для практических врачей) / [Горпинченко И. И., Имшинецкая Л. П., Гурженко Ю. Н. и др.]. — Киев, 2009. — 18 с.
2. Хоржевський В. В. Визначення механізмів розвитку порушень функціональності сім’ї за безпліддя в чоловіків / В. В. Хор- жевський // Медична психологія. — 2014. — Т. 9. — № 1 (33). — С. 93—98.
3. Маркова М. В. Феномен бесплодия супружеской пары с позиции медицинской психологии / М. В. Маркова // Всесвіт соціальної психіатрії, медичної психології та психосоматичної медицини. — 2009. — Т. 1. — № 1 (1). — С. 57—62.
4. Minuchin S. Families and family therapy / S. Minuchin. — Harvard University Press, 1974. — 268 р.