ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Порівняльна характеристика психологічних особливостей невротичних та органічних непсихотичних розладів у сільського населення
Назва статтi Порівняльна характеристика психологічних особливостей невротичних та органічних непсихотичних розладів у сільського населення
Автори Зінченко Олена Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 61-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447(477) Індекс ББК -
Анотацiя Подано результати вивчення психологічних особливостей хворих з невротичними і органічними непсихотичними розладами, які проживають в сільській місцевості. В процесі дослідження визначався рівень і специфіка соціальної фрустрованості, особливості якості життя, соціально-психологічної адаптації, індивідуальна система цінностей та їх реалізація в різних життєвих сферах, а також особливості міжособистісної взаємодії у пацієнтів з різними формами невротичних та органічних розладів. Виявлено загальні та специфічні психологічні особливості, характерні для пацієнтів з невротичними й органічними непсихотичними розладами, які необхідно враховувати під час проведення лікувальних і профілактичних заходів.
Ключовi слова невротичні розлади, органічні непсихотичні розлади, психологічні особливості, сільське на- селення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александровский Ю. А. Пограничные психические рас- стройства : руководство для врачей / Ю. А. Александровский. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 720 с.
2. Демичева Н. К. Социальное функционирование и качество жизни у лиц с пограничными психическими расстройствами (клинико-диагностический аспект) / Н. К. Демичева // Российский психиатрический журнал. — 2006. — № 3. — С. 94—99.
3. Психическое здоровье населения мира: эпидемиологи- чес кий аспект (зарубежные исследования 2000—2010 гг.) / [И. А. Митихина, В. Г. Митихин, В. С. Ястребов, О. В. Лиманкин] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2011. — № 6. — С. 4—14.
4. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / [М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута и др.] // Український вісник психоневро- логії. — 2012. — Т. 20, вип. 3(72). — С. 13—18.
5. Зінченко О. М. Клініко-статистичний аналіз динаміки первинної та загальної захворюваності на розлади психіки та поведінки непсихотичного характеру у сільського населення України / О. М. Зінченко // Архів психіатрії. — 2013. — Т. 19. — № 4 (75). — С. 50—52.
6. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методика и тесты : учебное пособие / Д. Я. Райгородский. — Самара : Бахрах-М, 2001. — 672 с.
7. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Манулов. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. — С. 167—169.
8. Validization an efficient quality life index / [Mezzich Juan E., Cohen Neal, Lin Jason, et al.]. — Abstracts XI World Congress Psychiatry «Psychiatry on New Thresholds». — Hamburg, Germany, 611 August, 1999. — P. 427—428.
9. Петрова Е. А. Практикум по курсу социальной психологии. Ч. 1. Диагностика социально-психологических качеств личности : учебно-метод. пособие / Е. А. Петрова, Д. А. Смыслов. — М.: Изд-во РИЦ АИМ, 2008. — 155 с.