ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Особливості клінічного перебігу невра стенії у хворих з різними конституціональними соматотипами
Назва статтi Особливості клінічного перебігу невра стенії у хворих з різними конституціональними соматотипами
Автори Михайлов Борис Володимирович
Лісова Євгенія Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 82-86
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.891.4 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено особливості клінічного перебігу неврастенії у хворих з різними конституціональними соматотипами. Очевидною є схильність до фіксації хворого у певній фазі неврастенії в залеж- ності від його конституціо нального соматотипу. Наявність у деяких обстежених представників певних соматотипів різних фаз невра стенії, без характерної для цього соматотипу фіксації на певній фазі захворювання, пояснюється ступенем виснаження його компенсаторного ресурсу з плином часу. Виявлено взаємозв’язок конституціо нального соматотипу та особливостей клінічного перебігу та формування невра стенії, що можливо завдяки адаптаційно-ком- пенсаторним можливостям та специфіці конкретного конституціонального типу.
Ключовi слова непсихотичні розлади, невра стенія, конституціональні соматотипи
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. О. Організація суспільно орієнтованої психіат- ричної допомоги дорослому населенню України / Н. О. Марута, В. А. Демченко, В. В. Домбровська. — Київ; Харків, 2012. — 136 с.
2. Хобзей М. К. Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3(64). — С. 10—14.
3. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та пси- хіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Нейро News. — 2010. — № 5. — С. 83—90.
4. Напреєнко О. К. Психіатрична наука в Україні у 2013 та на- прямки вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України) / О. К. Напреєнко // Український вісник психоневрології. — 2014. — Т. 22, вип. 1 (78). — С. 18—22.
5. Александровский Ю. А. Пограничные психичес кие рас- стройства : [руководство для врачей] / Ю. А. Александровский. — [4-е изд.]. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 720 с.
6. Колодченко В. П. Взаимосвязь соматотипов человека с фенотипами групп крови системы АВ0 / В. П. Колодченко // Украинский журнал гематологии и трансфузиологии. — 2008. — № 4 (8). — С. 31—36.
7. Никитюк Б. А. Теория и практика интегративной антропологии : очерки / Б. А. Никитюк, В. Мороз, Д. Б. Никитюк. — Киев; Винница : Здоровье, 1998. — 303 с.
8. Клиорин А. И. Биологические проблемы учения о кон- ституции человека / А. И. Клиорин, В. П. Чтецов. — Л.: Наука, 1979. — 164 с.
9. Ковешников В. Г. Медицинская антропология / В. Г. Ковешников, Б. А. Никитюк. — Киев: Здоровье, 1992. — 200 с.
10. Федорчук С. М. Соматотип как генетический маркер современной антропологии / С. М. Федорчук // Галицкий врачебный вестник. — 2003. — Т. 10. — № 4. — С. 85—87.
11. Корнетов, Н. А. Учение о конституции человека в медицине: от исторической ретроспективы до наших дней / Н. А. Корнетов // Материалы IV Международного Конгресса по интегративной антропологии / под ред. Л. А. Алексиной. — СПб., 2002. — С. 190.
12. Марута Н. О. Антропологічна політиповість та етногенетичні чинники у дослідженні механізмів неврозогенезу / Н. О. Марута, О. Є. Кутіков // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 137.