ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 3 (80)Ефективність препарату фенілпірацетам (ентроп) в лікуванні хворих астенічним синдромом невротичного й органічного (посттравматичного) ґенезу
Назва статтi Ефективність препарату фенілпірацетам (ентроп) в лікуванні хворих астенічним синдромом невротичного й органічного (посттравматичного) ґенезу
Автори Михайлов Борис Володимирович
Кудінова Олена Іванівна
Коршняк Олена Володимирівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 3 (80) Сторінки 164-170
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-053.36-08 Індекс ББК -
Анотацiя Зростання частоти астенічних розладів обумовлює необхідність пошуку нових ефективних методів лікування. Широка розповсюдженість і різноманітність клінічних форм астенічного синдрому обумовлюють необхідність пошуку ефективних антиастенічних лікарських засобів. У зв’язку з цим заслуговує на увагу новий ноотропний препарат — Фенілпірацетам (Ентроп). У результаті дослідження встановлено, що Ентроп при призначенні хворим з астенічним синдромом невротичного й органічного (посттравматичного) ґенезу, має виражений терапевтичний ефект, добре переноситься пацієнтами, не спричиняє побічних ефектів і може бути рекомендований до застосування як основного засобу при лікуванні широкого кола невротичних, афективних розладів та органічних уражень головного мозку.
Ключовi слова астенічний синдром невротичного і посттравматичного ґенезу, Ентроп, ноотропи, фармакотерапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Сосудистые нарушения в отдалённом периоде закрытой черепно-мозговой травмы / [Деменко В. Д., Лебединец В. В., Базарный Н. Ф., Ярош В. А.] // «Актуальные проблемы современной неврологии, психиатрии и нейрохирургии» : материалы конф. — СПб., 2003. — С. 264.
2. Курако Ю. Л. Легкая закрытая черепно-мозговая травма / Ю. Л. Курако, В. В. Букина. — Киев: Здоров’я, 1989. — 136 с.
3. Маркин С. П. Современный взгляд на черепно-мозговую травму / С. П. Маркин // «Основные направления фармакотерапии в неврологии» : материалы XV Международной конф. — К., 2013. — С. 298—303.
4. Марута Н. А. Особенности диагностики и терапии тревожных расстройств невротического и органического генеза / Н. А. Марута, Т. В. Панько // Український вісник психоневроло- гії. — 2013. — Т. 21, вип. 1 (74). — С. 75—82.
5. Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці — сімейній медицині : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [Б. В. Михайлов, І. С. Вітенко, О. І. Сердюк та ін.] ; за заг. ред. Б. В. Михайлова. — 4-є вид., стереотипне. — Х.: ХМАПО, 2013. — 146 с.
6. Михайлов Б. В. Соматические депрессии в общесоматичес- кой практике / Б. В. Михайлов // Здоров’я України. — 2008. — № 7/1. — С. 68—70.
7. Михайлов Б. В. Соматоформные расстройства: клиника, диагностика, принципы лечения / Б. В. Михайлов, Е. И. Кудинова // Архів психіатрії. — 2010. — Т. 16, № 3(62). — С. 8—13.
8. Павлюк П. А. О механизмах развития психосоматических, невротических и неврозоподобных расстройств / П. А. Павлюк // Український вісник психоневрології. — 2000. — Т. 8, вип. 3 (25). — С. 68—70.
9. Стародубцев А. А. Вторичная профилактика травматической энцефалопатии мексидолом / А. А. Стародубцев // Казанский медицинский журнал. — 2010. — Т. 91, вып. № 1. — С. 26—31.
10. Тайцлин В. И. Закрытая черепно-мозговая травма и ее последствия / В. И. Тайцлин // Международный медицинский журнал. — 2002. — № 1. — С. 58—62.
11. Casson I. R. Concussion in the National Football League: An Overview for Neurologists. Neurologic Clinics-Sports / Casson I. R., Pellman E. J., Viano D. C. // Neurology. — 2008 February; 26 (1): 217—241. 12. Head injury and the risk of AD in the MIRAGE study / [Guo Z., Cupples L., Kurz A. et al.] // Ibid. — 2000. — Vol. 54. — № 6. — P. 1316—1323.
13. McAllister T. W. Evaluation and treatment of postconcussive symptoms / McAllister T. W., D. Arciniegas // Neurorehabilitation. — 2002; 17: 265—283.
14. Morton M. V. Psychosocial and Emotional Sequelae of Individuals with Traumatic Brain Injury: A Literature Review and Recommendations / M. V. Morton, P. Wehman // Brain Injury. — 1995; 9 (1): 81—92.