ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Взаємозв’язок запальних та протизапальних маркерів у хворих в гострому періоді мозкових інсультів
Назва статтi Взаємозв’язок запальних та протизапальних маркерів у хворих в гострому періоді мозкових інсультів
Автори Міщенко Тамара Сергіївна
Дарій Володимир Іванович
Баранова Катерина Володимирівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 16-18
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1-036.1:[577.112:577.15]-052 Індекс ББК -
Анотацiя У обстежених хворих визначався взаємозв'язок між показниками прозапальної (інтерлейкін-6 (ІЛ-6), матриксна металлопротеїназа-9 (ММП-9)) і протизапальної (інтерлейкін-10 (ІЛ-10)) системами. Було визначено, що у хворих на ішемічний інсульт з геморагічної трансформацією інтерлейкіновий коефіцієнт (ІЛ-6/ІЛ-10) вищим, ніж при ішемічному та геморагічному інсультах. Також відзначено, що існує статистично значущий кореляційний взаємозв'язок між показниками ІЛ-6 та ІЛ-10 у хворих на ішемічний інсульт і геморагічний інсульт в дебюті і в динаміці захворювання. У хворих на геморагічний інсульт відзначалася різноспрямована кореляція між ММП-9 і ІЛ-6, а також між ММП-9 та ІЛ-10.
Ключовi слова ішемічний інсульт, геморагічний інсульт, ішемічний інсульт з геморагічною трансформацією, інтерлейкін-6, інтерлейкін-10, матриксна металлопротеїназа-9
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Использование статистических методов в прогнозировании состояния больных с острой церебральной и коронарной ишемией / Еремин И. И., Константинова Н. А., Скворцова В И. [и др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. —2006. — 142(11). — С. 594—597. 2. Жданов Г. Н. Клиническое значение противовоспалительных цитокинов в динамике острого периода ишемического инсульта / Г. Н. Жданов // Неврологический вестник. — 2006. — Т. ХХХVIII, вып. 1—2. — С. 92—93.
3. Зозуля І. С. Інсульт. Тактика, стратегія ведення, профілактика, реабілітація та прогнози (посібник для лікаря-практика) / І. С. Зозуля, Ю. І. Головченко, О. П. Онопрієнко.— К.: Світ успіху, 2010.— 320 с.
4. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2012 рік // Звіт Міністерства охорони здоров'я України. — К., 2013. — 96 c.
5. Критические состояния в клинической практике / [Румянцева С. А., Ступин В. А., Афанасьев В. В. и др.]. — М.: Международная издательская группа «Медицинская книга», 2011. — 750 с.
6. Изучение содержания фактора роста нервов и антител к нему у больных с острой церебральной ишемией / [В. И. Скворцова, Н. Ф. Мясоедов, Т. П. Клюшник и др.]. — В кн.: Современные подходы к диагностике и лечению нервных и психических заболеваний. — СПб., 2000. — С. 332—333.
7. Цимбалюк В. І. Порушення цитокіно-імунного статусу у хворих з наслідками ішемічного інсульту в різні періоди реабілітації /В. І. Цимбалюк, М. С. Бровченко // Укр. мед. часопис. — 2006. —№ 4(48). — С. 141—144.
8. Черенько Т. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих на ішемічний інсульт : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра мед.наук : спец. 14.01.15 / Т. М. Черенько; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. — К., 2008. — 40 с. 9. Organization of Stroke Care: Education, Referral, Emergency Management and Imaging, Stroke Units and Rehabilitation / [M. Brainin, T. S. Olsen, A. Chamorro et al.] // Cerebrovascular Dise ases. —2010. — 17 (Suppl. 2). — P. 1—14.
10. Greenlee K. J. Matrix metalloproteinases in lung: multiple, multifarious, and multifaceted / K. J. Greenlee, Z. Werb, F. Kheradmand //Physiol. Rev. — 2007. — Vol. 87. — P. 69—98.
11. Kitagawa K. Cerebral vessel disease and inflammatory process / K. Kitagawa // Brain Nerve.— 2009.— N 61 (9).— P. 1061—1068.
12. IL-10 inhibits metalloproteinase and stimulates TIMP-1 production in human mononuclear phagocytes / [S. Lacraz, L. P. Nicod, R. Chicheportiche et al.] // J. Clin. Invest. — 1995. — Vol. 96. — P. 2304—2310.
13. Lo E. H. Extracellular proteolysis in brain injury and infl ammation: role for plasminogen activators and matrix metalloproteina ses / E. H. Lo, X. Wang, M. L. Cuzner // J. Neurosci. Res.— 2002.— Vol. 69.— P. 1—9.
14. Matrix metallo-proteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase 1 in perinatal asphyxia / [S. Sunagawa, T. Ichiyama, R. Honda et al.] // Brain & Development. — 2009. — Vol. 31. — P. 588—593.
15. Matrix metallopro-teinase-9 gene knock-out protects the immature brain after cerebral hypoxia—ischemia / [P. Svedin, H. Hagberg, K. Savman et al.] // J. Neurosci. — 2007. — Vol. 27. — P. 1511—1518.