ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Вплив деяких інфузійних розчинів на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії
Назва статтi Вплив деяких інфузійних розчинів на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів на моделі гострої церебральної ішемії
Автори Семененко Андрій Ігорович
Кондрацький Богдан Олексійович
Кобеляцький Юрій Юрійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 48-51
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.384:616.831-005.4-001.6 Індекс ББК -
Анотацiя У дослідах на щурах із модельним гострим порушенням мозкового кровотоку (двобічна перев'язка внутрішніх сонних артерій) встановлено, що уведення колоїдно-ізоосмолярного розчину волювен та колоїдно-гіперосмолярного розчину HAES-LX-5 % у дозі по 2,5 мл/кг 2 р/д (5,0 мл/кг на добу), щодоби через кожні 12 год впродовж 7-ми діб спостереження, супроводжувалось більш суттєвим, порівняно із терапією 0,9 % розчином NaCl (в аналогічній дозі) зменшенням енергодефіциту, процесів анаеробного гліколізу та покращанням аеробного окислення глюкози в ішемізованому головному мозку тварин (р < 0,05). За здатністю зменшувати прояви енергодефіциту на протязі 7-ми діб інсульту терапія розчином волювену була співставна з інфузією HAES-LX-5 % (р > 0,05).
Ключовi слова гостре порушення мозкового кровообігу, HAES-LX-5 %, волювен, 0,9 % розчин NaCl.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гусев Е. И. Ишемия головного мозга / Е. И. Гусев, В. И. Скворцова. — М.: Медицина, 2001. — 328 с.
2. Карзин А. В. Особенности инфузионной терапии при острых заболеваниях и повреждениях головного мозга, сопровождающихся внутричерепными кровоизлияниями : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.37; 14.00.28 / Карзин Алексей Владимирович. — М., 2003. — 129 с.
3. Никонов В. В. Роль антагонистов глутаматных рецепторов (ПК-Мерц) в лечении повреждений мозга (обзор литературы) / В. В. Никонов, И. Б. Савицкая // Медицина неотложных состояний. — 2012. — № 5(44). — С. 36—40.
4. Прохорова М. И. Современные методы биохимических исследований / М. И. Прохорова. — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. — 272 с.
5. Трошин В. Д. Неотложная кардионеврология / В. Д. Трошин, Н. Н. Бровков. — М.: Медицинское информационное агентство, 2010. — 672 с.
6. Ходаківський О. А. Вплив адемолу на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю гострої церебральної ішемії / О. А. Ходаківський // Буковинський медичний вісник. — 2013. — № 2 (66). — Т. 17. — С. 140—143.
7. Шведський В. В. Вплив діакамфу гідрохлориду на показники енергетичного обміну в головному мозку щурів із моделлю церебральної ішемії на тлі цукрового діабету / В. В. Шведський, С. Ю. Штриголь, С. І. Мерзлікін // Клінічна фармація. — 2011. —Т. 15, № 3. — С. 57—61.
8. Malate-aspartate shunt in neuronal adaptation to ischemic conditions: molecular-biochemical mechanisms of activation and regulation / [I. F. Belenichev, Yu. M. Kolesnik, S. V. Pavlov et al.] // Neurochemical Journal. — 2012. — Vol. 6, № 1. — Р. 22—28.