ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Вплив болю на якість життя хворих на розсіяний склероз
Назва статтi Вплив болю на якість життя хворих на розсіяний склероз
Автори Статінова Олена Анатоліївна
Омельченко Руслана Ярославівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 52-54
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-009.7:259.922:303.6 Індекс ББК -
Анотацiя Проведено оцінку якості життя при тривалому больовому синдромі у хворих на розсіяний склероз. Різні больові синдроми у пацієнтів з розсіяним склерозом діагностовані в 89,6 % випадків. У всіх хворих виявлений вплив болю на показники якості життя, більшою мірою за шкалами Physical Functioning, Bodily Pain, Mental Health, Role-Emotional. Показано ефективність застосування Trazodone (Тріттіко) у хворих на розсіяний склероз з тривалим больовим синдромом і його позитивний вплив на їх якість життя. Якнайкращі показники у пацієнтів, що отримували Trazodone (Тріттіко), були за шкалами Role-Emotional, Vitality и Bodily pain (83,2, 86,7 и 75,6, відповідно).
Ключовi слова розсіяний склероз, якість життя, Тріттіко.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошин П. В. Современные аспекты рассеянного склероза: патогенез, особенности течения в Украине, диагностика, стандарты патогенетической терапии / П. В. Волошин, Н. П. Волошина, В. И. Тайцлин // Нейрон-ревю. — 2007. — № 3. — С. 4—19.
2. Міщенко Т. С. Стан неврологічної служби в Україні / Т. С. Міщенко // Здоров'я України. — 2006. — № 23/1 (додатковий). — С. 9.
3. Омельченко Р. Я. Роль динамічної міжфазної тензіометрії, в діагностиці, прогнозуванні перебігу і оцінці ефективності лікування розсіяного склерозу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.15 «Нервові хвороби» / Р. Я. Омельченко. —Донецьк, 2012. — 163 с.
4. Коррекция аффективных расстройств при длительном болевом синдроме у больных рассеянным склерозом / [Е. А. Статинова, Р. Я. Омельченко, Т. Н. Калмыкова и др.] // Международный симпозиум по проблемам боли «Подходы к пониманию механизмов и лечению симптомов боли». — Санкт-Петербург: 22—24 августа 2012 г. — С. 107—108.
5. Межфазная тензиометрия в прогнозировании рассеянного склероза / [Е. А. Статинова, Р. Я. Омельченко, Ю. Е. Лях, В. Г. Гурьянов] // Основные направления фармакотерапии в неврологии. — 2013. — Киев — С. 208—213.
6. McDonald W. I. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis / W. I. McDonald, A. Compston, G. Edan // Ann. Neurol. — 2005. — Vol. 58. — P. 840—846.