ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Сучасні методи лабораторної діагностики серозних менінгітів
Назва статтi Сучасні методи лабораторної діагностики серозних менінгітів
Автори Бойко Людмила Трифонівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 25-27
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831.9-002-022.6-076-093/-097 Індекс ББК -
Анотацiя Метою статті було ознайомлення клініцистів із сучасними методами діагностики серозних менінгітів та новим тестом диференціювання гнійних та серозних менінгітів. Проведено порівняльну характеристику причинних факторів серозних менінгітів. Надано порівняння традиційних та сучасних методів лабораторної діагностики серозних менінгітів. Надано опис останніх представлених методів, таких як метод виділення вірусу із культури клітин, метод прямого визначення антигену (полімеразна ланцюгова реакція), метод імуноблотингу. Для диференціювання гнійного та серозного менінгітів запропоновано тест визначення лактози. Розглянуто характеристику показників діагностичної інформативності тестів. Описані сучасні методи мають наявні переваги у порівнянні із традиційними у плані швидкого отримання результатів, чутливості та достовірності.
Ключовi слова менінгіти, спинно-мозкова рідина, причини серозних менінгітів, серологічна діагностика, бактеріологічна діагностика, полімеразна ланцюгова реакція, імуноблотинг, лактоза.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Куприна Н. П. Клинико-иммунологические особенности серозных менингитов энтеровирусной этиологии [Текст] / Куприна Н. П., Земсков П. М., Кокорева С. П. // Детские инфекции. — 2000. — № 1. — С. 59—61.
2. Захворюваність серозними менінгітами [Електронний ресурс] // Прес-служба МОЗ України. — Режим доступу : www. moz.gov.ua/portal.
3. A Differential Diagnosis of Drug-Induced Aseptic Meningitis [Текст] /Clair Cascella, Sara Nausheen, Burke A. Cunha // Infect. Med. — 2008. № 25. — Р. 331—334.
4. Симаченко О. В. Изучение клинико-эпидемиологических и диагностических маркеров менингита у детей на современном этапе [Текст] / О. В. Симаченко, И. Г. Германенко, Т. И. Лисицкая //Медицинская панорама. 2010. № 8. — С. 17—23.
5. Ф. Леманн-Хорн / Лечение заболеваний нервной системы [Текст] / Ф. Леманн-Хорн, А. Лудольф : пер. с нем. О. С. Левина. —М.: МЕДпресс-информ, 2009. — 526 с.
6. Bonsu B. K. Differentiating acute bacterial meningitis from acute viral meningitis among children with cerebrospinal fluid pleocytosis: a multivariable regression model [Текст] / B. K. Bonsu, M. B. Harper // Pediatric Infec. Disease J. — 2004. — Vol. 23. — № 6. — Р. 511—517.
7. Cerebrospinal fluid lactate concentration to distinguish bacterial from aseptic meningitis: a systemic review and meta-analysis [Текст] / [Nguyen T. Huy, Nguyen T. N. Tkao, Doan T. N. Diep at al]. // Critical Care. — 2010. V 14. — Issue 6. — P. 240.
8. Cunha B. A. The diagnostic usefulness of cerebrospinalis fluid lactic acid levels in central nervous system infections [Текст]. / B. A. Cunha // Clin. Infect. Dis. — 2004. — V 39. — P. 1260—1261.
9. Лабораторные анализы при диагностике вирусных инфекций [Электронный ресурс] // Центр экстракорпоральной гемокоррекции. — Режим доступа : www.center-hc.ru/diseases/ virus 13htm.