ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, які перенесли реконструктивно-відновні операції на кисті
Назва статтi Розлади адаптації та їх психотерапевтична корекція у осіб, які перенесли реконструктивно-відновні операції на кисті
Автори Бутко Казар Матевосович
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 159-162
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.717.7+717.8+717.9 Індекс ББК -
Анотацiя Проведене дослідження розладів адаптації у хворих з реконструктивно-відновними операціями на кисті. Визначені індивідуально-психологічні особливості (типи акцентуацій), стан психоемоційної сфери (рівень депресії за суб'єктивним та об'єктивним оцінюванням, рівень тривожності) та рівень якості життя. Викладені принципи психотерапевтичної корекції (групова психотерапія з елементами когнітивно-біхевіоральної терапії, раціональної терапії, позитивної та суггестивної психотерапії) і модель психологічного супроводу даного контингенту.
Ключовi слова реконструктивно- відновні операції на кисті, розлади психологічної адаптації, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Чабан О. С. Дезадаптація людини в умовах суспільної кризи: нові синдроми та напрямки їх подолання / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Журнал психиатрии и медицинской психологии. — 2009. — № 3 (23). — С. 13—22.
2. Азолов В. В. Методы реконструкции пальцев кисти при последствиях механической, огнестрельной и термической травмы / В. В. Азолов, Н. М. Александров // Международный медицинский журнал. 2004. — Т. 10. — № 1. — С. 117—123.
3. Александров Н. М. Реконструктивные операции при травматических дефектах пальцев кисти и адаптивная компенсация её нарушенных функций : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук / Н. М. Александров. — Н. Новгород, 2007. — 45 с.
4. Медицинские и психологические аспекты реабилитации больных и инвалидов при утрате первого пальца кисти / [Т. М. Иванцова, Л. А. Родоманова, И. В. Иванцова, А. Г. Полькин] // Человек и его здоровье : материалы V Российского национального конгресса с международным участием. — СПб., 2000. — С. 21—22.
5. Михайлов Б. В. Алгоритмизация диагностического процесса в психотерапии / Б. В. Михайлов // Медицинская психология. — 2006. — Т. 1, № 3. — С. 33—36.
6. Михайлов Б. В. Проблема оценки эффективности и качества оказания психотерапевтической помощи / Б. В. Михайлов // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 3 (64). — С. 137.