ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Роль контекстуальних чинників в ґенезі аутоагресивної поведінки у підлітків
Назва статтi Роль контекстуальних чинників в ґенезі аутоагресивної поведінки у підлітків
Автори Погорелко Олег Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 112-115
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89.02 613.86.70+159.923 Індекс ББК -
Анотацiя З дотриманням принципів біоетики та деонтології протягом 2010—2013 рр. на базі дитячого психіатричного відділення Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О. Ф. Мальцева було обстежено 100 підлітків віком від 14 до 17 років зі змішаними розладами емоцій і поведінки F 92, серед них у 50 осіб виявлені прояви аутоагресивної поведінки (АП) у вигляді суїцидальних думок, задумів, намірів, рішень (36 осіб, 72 %), або суїцидальної спроби в анамнезі (14 осіб, 28 %). Аналіз і узагальнення отриманих результатів дозволили виокремити кон- текстуальні біологічні та психосоціальні переддиспозиційні чинники в ґенезі АП у підлітків, серед яких за вагомістю впливу переважають психосоціальні фактори. Біологічними контекстуальними переддиспозиційними чинниками АП визначені: спадкова обтяженість за психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю або АП, адиктивна поведінка у вигляді неодноразового вживання алкоголю зі шкідливими наслідками, паління похідних каннабісу та інгаляції токсичних речовин. Психосоціальними контекстуальними переддиспозиційними чинника- ми АП встановлені: дисфункціональна конфліктна родина, деструктивне виховання за типами «емоційне відкидання», «гіпер- або гіпоопіки», наявність проблем в школі та у взаємодії з референтним оточенням однолітків, а також в сфері гендерної комунікації. Отримані дані були покладені нами в основу розроблення системи заходів психокорекції та психопрофілактики АП у підлітків.
Ключовi слова біологічні і психосоціальні контекстуальні чинники, аутоагресивна поведінка, підлітки.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута [та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т 20, вип. 3 (72). — С. 13—18.
2. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // НейроNews. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90.
3. Марута Н. А. Суицидальное поведение у больных тревожными расстройствами (клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика, система профилактики) / Н. А. Марута, Ю. В. Никанорова // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 2 (75). — С. 57—61.
4. Денисенко М. М. Суїцидальна поведінка у хворих на ен- догенні та екзогенні депресії (клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості, принципи профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.16 / Денисенко Михайло Михайлович; ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». — Х., 2011. — 20 с.
5. Марута Н. А. Особенности аутоагрессии у больных расстройствами адаптации / Н. А. Марута, И. А. Явдак // Архів Психіатрії. — 2006. — Т. 12. — № 1—4 (44—47). — С. 13—16.
6. Незавершені спроби самогубства шляхом самоотруєння у Харкові у 2002—2004 роках / А. М. Бачериков, Е. Г. Матузок, К. В. Харіна [та ін.] // Український вісник психоневрології. — 2006. — T. 14, вип. 2 (47). — C. 41—45.