ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Порівняльна оцінка психоемоційного стану подружжя з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка, в залежності від його тривалості
Назва статтi Порівняльна оцінка психоемоційного стану подружжя з порушенням життєдіяльності сім’ї внаслідок безпліддя у чоловіка, в залежності від його тривалості
Автори Вербовий Павло Петрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 71-77
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:159.923:173.7:616.697 Індекс ББК -
Анотацiя У статті розглядаються особливості психоемоційного стану безплідних чоловіків і їхніх дружин. На основі клініко-психопатологічного обстеження 90 сімейних пар, встановлено, що у більшості досліджуваних чоловіків тривожний розлад відповідав важкого і середнього ступеня вираженості. За результатами кореляційного аналізу виявлено, що в цілому серед чоловіків і жінок діагностується увесь спектр розладів тривожного кола. Серед симп томів за ступенем вираженості, як у чоловіків, так і у жінок зі стажем безпліддя 1—5 років знач но переважали симптоми «психічного» радикала, зі стажем безпліддя 6—10 років і 11—15 років — «соматичного» радикала. Дослідження невротичних станів виявило, що за всіма шкалами (крім шкали вегетативних порушень) переважали чоловіки і жінки зі стажем безпліддя 1—5 років. Отримані дані дозволяють зробити висновок про наявність значних відмінностей у клініко-психопатологічних проявах залежно від стажу безпліддя у чоловіків та їхніх дружин, що повинно обов'язково враховуватися при наданні психокорекційної та психопрофілактичної допомоги парам з чоловічим безпліддям при порушеннях життєдіяльності сім'ї.
Ключовi слова тривога, депресія, чоловіки, безпліддя, порушення життєдіяльності сім'ї.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Юзько О. М. Подолання безпліддя за допомогою репродуктивних технологій [Текст] / О. М. Юзько, Т. А. Юзько // Здоров'я України. — 2009. — № 3 (20). — С. 6—7.
2. Допоміжні репродуктивні технології при лікуванні безпліддя в Україні [Текст] / О. М. Юзько, В. В. Камінський, О. Д. Онищук [та ін.] // Жіночий лікар. — 2008. — № 2. — С. 6—10.
3. Ліщинський В. О. Сексуальна дезадаптація при екскреторнотоксичній безплідності та її психотерапія [Текст] : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 19.00.04 /Ліщинський Валерій Олеянович; Харківська медична академія післядипломної освіти — Х., 2007. — 19 с.
4. Turek P. Бесплодие психологически уничтожает мужчин [Електронний ресурс] / P. Turek // Journal of Sexual Medicine. —2009. — Режим доступу : http://medicinform.net/news/news14252.htm
5. Маркова М. В. Феномен бесплодия супружеской пары с позиции медицинской психологии [Текст] / М. В. Маркова // Всесвіт соціальної психіатрії, медичної психології та психосоматичної медицини. — 2009. — Т. 1, № 1 (1). — С. 57—62.
6. Кришталь Е. В. Бесплодие супружеской пары в аспекте медицинской психологии [Текст] / Е. В. Кришталь, М. В. Маркова //Медична психологія. — 2008. — Т. 3. — № 3. — С. 17—22.
7. Подкорытов В. С. Депрессии (Современная терапия) [Текст] / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков : Торнадо, 2003. — 350 с.
8. Яхин К. К. Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний [Текст] / К. К. Яхин, Д. М. Менделевич. —Казань, 1978. — 24 с.