ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Подовження та перегини екстракраніальних відділів внутрішніх сонних артерій як фактор розвитку дисциркуляторної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу
Назва статтi Подовження та перегини екстракраніальних відділів внутрішніх сонних артерій як фактор розвитку дисциркуляторної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу
Автори Гончарук Оксана Миколаївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 36-39
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005-036.11:616.133-089.12-071-08-037-084 Індекс ББК -
Анотацiя За результатами комплексного обстеження у 122 хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу виявлені гемодинамічно позначені подовження, петлеутворення та перегини екстракраніального відділу внутрішніх сонних артерій, що стали причиною порушень мозкового кровообігу. У роботі висвітлено роль подовжень та перегинів екстракраніальних відділів внутрішніх сонних артерій у виникненні дисциркуляторної енцефалопатії та гострих порушень мозкового кровообігу. Вивчені особливості клінічного прояву та структурно-функціональні зміни мозку і його судин при подовженнях та перегинах сонних артерій. Розроблений алгоритм діагностики, спрямований на виявлення подовжень, перегинів сонних артерій, визначена їх роль в порушеннях мозкового кровообігу. Сучасні методи обстеження дозволяють виявити структурно-функціональні зміни магістральних судин і головного мозку при порушеннях мозкового кровообігу на тлі подовжень і перегинів. При гемодинамічно значущих подовженнях та перегинах внутрішніх сонних артерій виникають атрофічні зміни зон суміжного кровопостачання в лобно-тім`яноскроневих ділянках мозку як прояв дисциркуляторної енцефалопатії, а при різких коливаннях артеріального тиску виникають гострі, нерідко повторні порушення мозкового кровообігу. Алгоритм обстеження порушень мозкового кровообігу на тлі подовжень та перегинів сонних артерій ґрунтується на даних клініки, пальпації та аускультації судин шиї, доповнених ультразвуковою доплерографією (двоспрямований кровотік), комп'ютерною та магнітно-резонансною томографією (ознаки атрофії зон суміжного кровопостачання, вогнища ішемії), церебральної ангіографії, котра виявляє типову картину подовжень. Контрольочного дна і ультразвукова нейросонографія у хворих з коливаннями артеріального тиску і неврологічною симптоматикою мають розглядатися як скринінгові методи обов`язкового обстеження. Не ліквідовані гемодинамічно значущі подовження та перегини сонних артерій призводять до формування дисциркуляторної енцефалопатії, а при неконтрольованій артеріальній гіпертензії — до повторних порушень мозкового кровообігу з відповідними наслідками.
Ключовi слова подовження, петлеутворення, перегини, сонна артерія, мозок, атрофія, гостре порушення мозкового кровообігу, лікування, діагностика, прогнозування
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Корниенко В. Н. Диагностическая нейрорадиология [Текст] /В. Н. Корниенко, И. Н. Пронин. — М., 2008. — Т. 1. — 454 с.
2. Лучевая диагностика : руководство для врачей [Текст] /[Гайдар Б. В., Труфанов Г. Е., Рамешвили Т. Е. и др.]. — СПб.:ЭЛБИ-СПб. — 2009. — 280 с.
3. Магнитно-резонансная томография : руководство для врачей [Текст] / под ред. Г. Е. Труфанова, В. А. Фокина. — СПб.: ФОЛИАНТ, 2009. — 688 с.
4. Greenberg M. S. Handbook of Neurosurgery [Текст] / M. S. Greenberg. — 5th edition. — New York : Thieme, 2010. — 1180 p.
5. Jeolecola C. Ja. Hypertension angiotensin, and stroke: beyond blood pressure [Текст] / C. Ja. Jeolecola, P. B. Gorelik // Stroke. —2004: 35: 2: 348—350.
6. World Health Organization. Fact sheet No310. The top 10 causes of death. 2009 [Electronic Resource]. — Mode of access : URL : http//www.who.int./mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html
7. Голдштейн, Л. Б. Достижения в области первичной профилактики и организации оказания медицинской помощи при инсульте [Текст] / Л. Б. Голдштейн, П. М. Ротвелл // Stroke : Журнал российской национальной ассоциации по борьбе с инсультом. —2009. — № 4(12). — С. 13.
8. Wolf P. A. Hypertension [Текст] / P. A. Wolf. In: Stroke Prevention / Eds. J. Norris, V. C. Hachinski. — New York : Oxford University Press, 2001: 93—105.
9. Стан неврологічної служби України в 2008 році : статистично-аналітичний довідник [Текст] / [Жданова М. П., Зінченко О. М., Голубчиков М. В., Міщенко Т. С.] — Х., 2009. — С. 2.
10. Диференційоване лікування гемодинамічних перешкод кровоплину в каротидному басейні [Текст] // Поліщук М. Є., Гурковський А. І., Гончарук О. М. // Український медичний часопис. — 2002. — № 2(28) — С. 36—40.