ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Особливості ставлення матері до дитини з аутистичними розладами
Назва статтi Особливості ставлення матері до дитини з аутистичними розладами
Автори Стукан Людмила В'ячеславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 124-127
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 613.86 + 615.851 Індекс ББК -
Анотацiя Соціальні та психологічні проблеми дітей з розладами спектра аутизму негативно впливають на якість життя як хворої дитини, так і її близьких родичів, в першу чергу матері. Мікроклімат в сім'ї та всебічне розуміння матір'ю проблем дитини, має величезне значення при аутистичних розладах. Метою нашого дослідження було вивчення особливостей материнського ставлення до дітей з розладами спектра аутизму та окреслення напрямків психотерапевтичної корекції дезадаптивних форм виховання. Встановлено, що у сім'ях з порушенням сімейних відносин та ознаками дисфункціонування мали місце порушення емоційного контакту з дитиною, дистанціювання від неї або надмірна концентрація з тенденцією до авторитарності. Все вищевикладене вказує на необхідність розроблення і впровадження в практику комплексної системи медико-психологічного супроводу сімей, в яких виховується дитина с розладами спектра аутизму, що обов'язково включає заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я сім'ї та підвищення успішності сімейного функціонування.
Ключовi слова розлади спектра аутизму, сім'я, медико-психологічний супровід
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Маркова М. В. Медико-психологическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с нарушением психического развития: идеология и эффективность внедрения / М. В. Маркова, Т. Г. Ветрила // Таврический журнал психиатрии. — 2011. — Т. 15, № 3 (56). — С. 131—132.
2. Каган В. Е. Эпидемия детского аутизма? / В. Е. Каган // Вопросы психического здоровья детей и подростков. — 2003 (3). — № 1. — С. 7—10.
3. Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию / Т. Питерс. — М.: Владос, 2003. — 240 с.
4. Марценковский, И. А. Возможности профилактики, особенности диагностики и лечения расстройств из спектра аутизма (резюме по итогам десятилетней программы исследований) / И. А. Марценковский // Здоров'я України. — 2012. — С. 66—68.
5. Иванов Е. С. Аутизм и интеллектуальная недостаточность у детей / Е. С. Иванов // Материалы науч.-практ. конф. «Ананьевские чтения». — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — С. 118—123.
6. Никольская О. С. Аутичный ребенок. Пути помощи / Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Изд. 3-е, стер. — М.: Теревинф, 2005. — 288 с.
7. Кришталь В. В. Системный подход к диагностике, психотерапии и психопрофилактике нарушения здоровья семьи / В. В. Кришталь, И. А. Семенкина // Международный медицинский журнал. — 2000. — Т. 6, № 1. — С. 11—15.
8. Левченко И. Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии / И. Ю. Левченко, В. В. Ткачева. — М.: Просвещение, 2008. — 239 с.
9. Baron-Cohen S. Does the autistic child have a "theory of mind"? / Baron-Cohen S., Leslie A. M., Frith U. // Cognition. — 1985. — Vol. 21. — N 1. — P. 37—46.
10. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара : «Бахрах-М», 2001. — 672 с.