ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Особливості психоемоційної сфери підлітків, хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи, на етапі стаціонарного лікування, в аспекті їх медико-психологічного супроводу
Назва статтi Особливості психоемоційної сфери підлітків, хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію серцево-судинної системи, на етапі стаціонарного лікування, в аспекті їх медико-психологічного супроводу
Автори Веньовцева Наталія Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 66-70
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008(-053.6-035.851:616.1-008.6-035:159.942 Індекс ББК -
Анотацiя На базі ДКЛ № 6 м. Києва та Українського медичного ліцею було проведено медико-психологічне обстеження 90 підлітків, 45 із яких було встановлено діагноз соматоформна вегетативна дисфункція серцево-судинної системи (СВД ССС). Метою дослідження було визначити та оцінити психоемоційний стан підлітків, хворих на СВД ССС, які перебувають на стаціонарному лікуванні, у порівнянні із психоемоційним станом підлітків, які є умовно здоровими. В результаті дослідження були визначені рівні особистісної та ситуативної тривожності, наявність симптомів депресії, а також показники самопочуття, активності та настрою підлітків. Із урахуванням отриманих даних можливе створення та обґрунтування моделі медико-психологічного супроводу підлітків, хворих на СВД ССС, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Крім того, проведене дослідження вказує на необхідність роботи медичного психолога із школярами для раннього виявлення та своєчасного надання медико-психологічної допомоги підліткам, які належать до групи ризику щодо розвитку СВД ССС.
Ключовi слова соматоформна вегетативна дисфункція, підлітки, психоемоційний стан, медико-психологічний супровід.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Стукан Л. В. Місце соціальної фобії в загальній структурі невротичних розладів у підлітків / Л. В. Стукан // Архів психіатрії. — 2005. — № 1 (40). — С. 84—87.
2. Колядко С. П. Психологические особенности больных соматоформной вегетативной дисфункцией с пароксизмальными состояниями / С. П. Колядко // Международный медицинский журнал. — 2007. — № 1. — С. 10—13.
3. Маринчева Л. П. Поэтапная диагностика и терапия соматоформной вегетативной дисфункции сердечно-сосудистой системы у подростков / Л. П. Маринчева, М. В. Злоказова, А. Г. Соловьева // Казанский медицинский журнал. — 2008. —№ 1 (89). — С. 87—90.
4. Burton Ch. Beyond somatisation: a rewiev of the understanding and treatment of medically unexplained physical symptoms (MUS) / Ch. Burton // British Journal of General Practice. — 2003. —Vol. 53. — p. 231—239.
5. Tschudi-Madsen H. Multiple symptoms and medically unexplained symptoms — closely related concept in general practitioners' evaluation. A linked doctor-patient study / H. Tschudi-Madsen, M. Kjeldsberg, B. Natvig // Journal of Psychosomatic Research. — 2013. — Vol. 74. — p. 186—190.
6. Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич //Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия. —2008. — № 243. — С. 71—74.
7. Гоженко Е. А. Соматоформная вегетативная дисфункция у лиц молодого возраста в свете современных представлений об этиопатогенезе, диагностике и методах восстановительного лечения / Е. А. Гоженко // Медична гідрологія та реабілітація. —2008. — № 2 (6). — С. 12—26.
8. Михайлов Б. В. Клиника и дифференциальная диагностика соматоформных расстройств с позиций доказательной медицины / Б. В. Михайлов, Н. В. Мирошниченко, И. Н. Сарвир // Запорожский медицинский журнал. — 2005. — № 4 (31). — С. 125—127.
9. Самохвалов А. В. Психофизиологические особенности студентов с соматоформной вегетативной дисфункцией сердца и сердечно-сосудистой системы / А. В. Самохвалов // Експериментальна і клінічна медицина. — 2006. — № 4. — С. 115—119.
10. Марута Н. А. Клинико-психопатологические особенности современных невротических расстройств / Н. А. Марута // Международный медицинский журнал. — 2004. — № 1. —С. 38—41.
11. Marshall T. Emotional disorders in children and adolescents / T. Marshall, P. Ramchandani // Medicine. — 2008. — Vol. 36. —Issue 9. — Р. 478—481.
12. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие / под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара : «Бахрах-М», 2001. — 672 с.
13. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануилов. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. —490 с.