ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Особливості електричної активності мозку у хворих з клінічною трансформацією типів припадків при парціальній епілепсії
Назва статтi Особливості електричної активності мозку у хворих з клінічною трансформацією типів припадків при парціальній епілепсії
Автори Воробйова Тамара Михайлівна
Берченко Ольга Григорівна
Левічева Наталія Олександрівна
Бевзюк Дар'я Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 32-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-053.8-08 Індекс ББК -
Анотацiя Досліджено особливості електрогенезу мозку у хворих на парціальну епілепсію з різноманітними типами клінічної трансформації епілептичного припадку під впливом антисудорожної терапії. При позитивній трансформації типу епілептичного припадку виявлено на ЕЕГ пригнічення комплексів пік —хвиля, в лобно-скроневих відділах мозку — зниження спектральної потужності біопотенціалів дельта-діапазону поряд з підвищенням спектральної потужності коливань тета-діапазону, що зумовлено активацією септо-гіпокампальних механізмів пароксизмального мозку. Показано, що електрографічним корелятом негативної трансформації типу епілептичного припадку є представленість на ЕЕГ коливань дельтадіапазону частотою 2 Гц у передніх відділах мозку, зниження спектральної потужності коливань тета-діапазону, посилення епілептиформної активності під впливом функціональних навантажень.
Ключовi слова електрогенез мозку, парціальна епілепсія, трансформація типів епілептичних припадків.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бакуменко, Л. П. О роли лимбико-гипоталамических структур мозга в развитии судорожных реакций / Л. П. Бакуменко //Проблемы физиологии гипоталамуса. — 1981. - Вып. 15. -С. 10-15.
2. Козловский, В. Л. О физиологических основах и некоторых перспективах дальнейшего развития противоэпилептических средств / В. Л. Козловский // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2011. — № 11. — С. 101—105.
3. Bijak, M. Neuropeptide y reduces epileptiform discharges and excitatory synaptic transmission in rat frontal cortex in vitro / M. Bijak // Neurosci. — 2000. — 96, 3. — P. 487—494.
4. Нейропротекторы и эпилепсия / [С. А. Чепурнов, Е. М. Сулей манова, М. В. Гуляев и др.] // Успехи физиологических наук. —2012. — Т. 43, № 2. — С. 55—71.
5. Шандра, А. А. Патофизиологические механизмы развития спонтанной судорожной активности / А. А. Шандра, Н. В. Копьева // Вестник психиатрии и психофармакологии. — 2008. —№ 2 (14). — С. 7—17.
6. Карлов, В. А. Антиэпилептогенные препараты и эпилептические приступы / В. А. Карлов // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2006. — № 4. — С. 15—19.
7. Петрухин, А. С. Аггравация эпилептических приступов под влиянием антиэпилептических препаратов / А. С. Петрухин, О. А. Пылаева, К. В. Воронкова // Там же. — 2005. — Вып. 105 (9), № 2. — С. 66—70.
8. Дубенко, А. Е. Вопросы трансформации эпилептических припадков у взрослых / А. Е. Дубенко, Е. Г. Дубенко, Д. П. Коваленко // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 3 (72). — С. 64—67.
9. Коваленко, Д. П. Актуальность трансформаций эпилептических припадков у пациентов молодого и среднего возраста / Д. П. Коваленко, О. А. Васильева, В. В. Кульгейко // Медицина сьогодні і завтра. — 2011. — № 4 (53). — С. 125—129.
10. Гусельников, В. И. Электрофизиология человеческого мозга (курс лекций) / В. И Гусельников. — М.: Изд-во Высшая школа, 1976. — С. 333—353.
11. Вейн, А. М. Универсальные церебральные механизмы в патогенезе пароксизмальных состояний / А. М Вейн, О. В. Воробьева // Журнал неврологии и психиатрии. — 1999. — № 2. — С. 8.
12. Марута, Н. А. Системно-биологический подход к проблеме пароксизмальных состояний при невротических расстройствах /Н. А. Марута, Т. М. Воробьева, С. П. Колядко // Український вісник психоневрології. — 2000. — Т. 8, вип. 3(25). — С. 64—67.
13. Воробьева, Т. М. Значение пароксизмальных состояний в переходных процессах от здоровья к патологии мозга / Т. М. Воробьева, С. П. Колядко, В. И. Пономарев // Мат. III Всеукраїнської наук. конф. «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології». — Київ, 2006. — С. 21—22.
14. Колядко, С. П. Место и значение пароксизмального мозга в механизмах патоморфоза невротических расстройств / С. П. Колядко // Психическое здоровье. — 2011. — № 7. — С. 45—64.