ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Клініко-психопатологічна характеристика соматизованих депресивних розладів підліткового віку на сучасному етапі
Назва статтi Клініко-психопатологічна характеристика соматизованих депресивних розладів підліткового віку на сучасному етапі
Автори Рачкаускас Геннадій Стасисович
Височин Євген Вікторович
Чеботарьов Євген Валерійович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 116-119
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-085-056.6 Індекс ББК -
Анотацiя У статті описана клінічна картина соматизованих депресивних розладів (СДР) у підлітків на прикладі 128 обстежених хворих. Детально описані типологічні та гендерні характеристики основних і додаткових симптомів депресії згідно з МКБ-10. Наведено докладний опис сенсорних розладів, а також поліморфної вегетативної симптоматики в обстежених хворих відповідно до сучасних критеріїв діагностики та лікування СДР.
Ключовi слова соматизовані депресивні розлади, клінічна картина, підлітки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Антропов Ю. Ф. Соматизация психических расстройств в детском возрасте / Ю. Ф. Антропов, С. В. Бельмер. — М.: Медпрактика-М, 2005. — 444 с.
2. Кутько І. І. Афективні розлади // Психіатрія / І. І. Кутько, О. К. Напреєнко, В. М. Козидубова / за ред. проф. О. К. Напреєнка. — К.: Здоров'я, 2001. — С. 353—372.
3. Марценковський І. Я. Особливості діагностики та лікування депресивних розладів у дитячому віці / І. Я. Марценковський, Я. Б. Бікшаєва // НейроNEWS. — 2008. — № 3. — С. 19—24.
4. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади : керівництво для лікарів / В. Д. Мішиєв. — Львів : Вид-во Мс, 2004. — 208 с.
5. Моховикова А. Н. Многоосевая классификация психических расстройств в детском и подростковом возрасте / А. Н. Моховикова. — СПб: ACADEMIA, 2008. — 408 с.
6. Петри А. Наглядная медицинская статистика / А. Петри, К. Сэбин. — СПб.: ГЭОТАР-Медиа. — 2009. — 168 с.
7. Психосоматическая медицина: Базисный курс для врачей и клинических психологов / О. Г. Сыропятов, Ю. Н. Астапов и др.; под ред. акад. А. Н. Крымской, проф. О. Г. Сыропятова. — К: Науковий світ, 2008. — 276 с.
8. Hamilton M. Rating scale for depression / M. Hamilton // J. Neurolog. Neurosurg. Psychiat. — 1960. — Vol. 23. — P. 56—62.
9. The Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS): development and psychometric properties // Journal American Academy Child Adolescent Psychiatry. — 2002. — № 41(9). — P. 1061—1069.