ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Клініко-психопатологічна характеристика астенічних проявів у хворих на гострі стани терапевтичного профілю
Назва статтi Клініко-психопатологічна характеристика астенічних проявів у хворих на гострі стани терапевтичного профілю
Автори Федак Богдан Степанович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 128-130
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.08-039 Індекс ББК -
Анотацiя У статті викладені дані з клініко-психопатологічного та патопсихологічного вивчення хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), інфаркт міокарда (ІМ), гіпертонічні кризи (ГК), транзиторні ішемічні атаки (ТІА), виразкову хворобу шлунку і дванадцятипалої кишки. Виокремлені провідні психопатологічні синдроми у хворих на гострі стани терапевтичного профілю, встановлено чотири варіанти астенічного синдрому соматогенного походження: астенічний, астено-тривож- ний, астено-депресивний, диссомнічний.
Ключовi слова ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба, транзиторні ішемічні атаки, астенічний синдром.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Долженко М. Н. Депрессивные и тревожные расстройства при сердечно-сосудистых заболеваниях / М. Н. Долженко // Практична ангіологія. — 2006. — Т. 2, № 1. — С. 17—23.
2. Кирюхин О. Л. Комплексная оценка и коррекция психических нарушений у больных ишемической болезнью сердца / О. Л. Кирюхин, Н. А. Гасанов, Д. Р. Ракита // Клиническая медицина. — 2007. — № 8. — С. 29—32.
3. Коростій В. І. Прогнозування та психотерапевтична корекція емоційних розладів при психосоматичних захворюваннях // Медична психологія. — 2013. — Т. 8, № 3 (31). — С. 56—63. 4. Марута Н. О. Стан психічного здоров'я населення та пси- хіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // НейроNews. Психоневрология и нейропсихиатрия. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90. 5. Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова, В. В. Бабич // Новости медицины и фармации. Неврология и психиатрия: спец. вып. — 2008. — № 243. — С. 71—74.
6. Мищенко Т. С. Когнитивные и аффективные нарушения у пост инсультных больных и возможности их коррекции / Мищенко Т. С., Шестопалова Л. Ф., Мищенко В. Н. / Международный неврологический журнал. — 2007, № 2 (12). — С. 26—30.
7. Михайлов Б. В. Емоційні порушення у осіб, що перенесли інфаркт міокарда та мозковий інсульт // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (59). — С. 40—44.
8. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group Depressive symptoms and risk of coronary heart disease and mortality in elderly Americans / [A. A. Ariyo, M. Haan, C. M. Tangen et al.] // Circulation. — 2000. — 102: 1773—9.
9. Frequency of depression after stroke. A systematic review of observational studies / [Hackett M. L., Yapa C., Parag V. et al.] // Stroke. — 2005. — Vol. 36. — P. 1330—1340.