ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)Гостра алкогольна енцефалопатія: про необхідність переосмислення цього поняття.
Назва статтi Гостра алкогольна енцефалопатія: про необхідність переосмислення цього поняття.
Автори Задорожний Володимир Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 147-152
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13-06 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчена можливість клінічного встановлення діагнозу «гостра алкогольна енцефалопатія» (ГАЕ). Проведене обстеження 656 хворих з різними варіантами синдрому відміни алкоголю в гострому періоді захворювання на предмет наявності в них неврологічних порушень. Перевірена адекватність традиційних критеріїв діагностики ГАЕ. Висловлена думка, що уявлення про ГАЕ як найбільш тяжку, «смертельну» форму синдрому відміни алкоголю є неспроможними, а для прижиттєвої діагностики такої клінічної форми немає достовірних критеріїв. З єдиних психоневрологічних позицій нозологічній формі «ГАЕ» більше відповідає прийняте зараз по- няття «синдром відміни алкоголю».
Ключовi слова гостра алкогольна енцефалопатія, критерії клінічного розпізнавання, нове визначення поняття
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лукомский, И. И. Психические изменения при алкогольной энцефалопатии Гайе — Вернике / И. И. Лукомский // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1973. — № 8. — С. 1180—1185.
2. Демичев, А. П. Энцефалопатия Гайе — Вернике / А. П. Де- мичев // Там же. — 1966. — № 3. — С. 417—421.
3. Демичев, А. П. К клинике неврологических нарушений при алкоголизме / А. П. Демичев. — В кн.: Алкоголизм и токсикомания. — М., 1968. — С. 148.
4. Демичев, А. П. Алкогольная энцефалопатия (болезнь Гайе — Вернике — Корсакова) / А. П. Демичев // Методическое письмо. — М.: МЗ РСФСР, 1970. — С. 45.
5. Демичев, А. П. Алкогольная энцефалопатия Гайе — Вернике: важнейшие закономерности развития, особенности клинической картины и терапия / А. П. Демичев // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1973. — № 8. — С. 1185—1190.
6. Дягилева, В. П. К клинике психических и неврологических расстройств при острой форме алкогольной энцефалопатии Гайе — Вернике / В. П. Дягилева. — В кн.: Вопросы клиники и современной терапии психических заболеваний. — М.: МЗ РСФСР, 1971. — С. 381—386.
7. Ларичева, Г. И. К клинике некоторых форм алкогольной энцефалопатии / Г. И. Ларичева. — В кн.: Патогенез и клиника алкогольных заболеваний. — М. : МЗ СССР, 1970. — С. 261—269.
8. Ларичева Г. И. Клинические особенности некоторых форм так называемых смертельных делириев / Г. И. Ларичева // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1974. — № 3. — С. 406—412.
9. Качаев, А. К. Металкогольные (алкогольные) психозы / А. К. Качаев, Н. Н. Иванец, Н. Г. Шумский // В кн.: Алкоголизм (руководство для врачей) [под ред. Г. В. Морозова, В. Е. Рожнова, Э. А. Бабаяна]. — М.: Медицина, 1983. — С. 225—307.
10. Шумский, Н. Г. Алкогольные энцефалопатии / Н. Г. Шумский. — В кн.: Руководство по психиатрии (в 2-х томах) [под ред. А. В. Снежневского]. — М.: Медицина, 1983. — Т. 2. — С. 311—315.
11. Качаев А. К. Алкогольные психозы / А. К. Качаев. — В кн.: Руководство по психиатрии (в 2-х томах) [под ред. Г. В. Мо- розова]. — М.: Медицина, 1988. — Т. 2. — С. 149—151.
12. Шумский, Н. Г. Алкогольная энцефалопатия / Н. Г. Шум- ский. — В кн.: Руководство по психиатрии (в 2-х томах) [под ред. А. С. Тиганова]. М.: Медицина, 1999. — Т. 2. — С. 320—326. 13. Патология нервной системы при упо треб лении психоактив- ных веществ / [М. Ю. Мартынов, А. А. Струценко, А. Н. Ясаманова, Т. И. Колесникова]. — В кн.: Наркология: нацио нальное руковод- ство [под ред. Н. Н. Иванца, И. П. Анохиной, М. А. Винниковой]. — М.: ГЕОТАР-Медиа, 2008. — С. 376.
14. The ICD-10 classification of Mental and Behavioural Disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. WHO: World Health Organization. — Geneva, 1992.
15. Методичні рекомендації про впровадженню в практику Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10 перегляду, клас 5 «Розлади психіки та поведінки». — К., 1998. — 24 с.
16. Кузьминов, В. Н. Некоторые аспекты выделения острой алкогольной энцефалопатии как самостоятельной нозологической формы / В. Н. Кузьминов. — В кн.: Матеріали Української науково- практичної конференції з міжнародною участю «Довженківські читання». — Харків, 2013. — С. 135—138.
17. Лукачер, Г. Я. Неврологические проявления алкоголизма / Г. Я. Лукачер, Т. А. Махова. — М.: Медицина, 1969. — 237 с.