ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 2 (79)ЕЕГ-особливості хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
Назва статтi ЕЕГ-особливості хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією
Автори Бабкіна Юлія Андріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 2 (79) Сторінки 19-21
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-073.97: 616.1-092 Індекс ББК -
Анотацiя Був проведений порівняльний аналіз електроенцефалографічних показників хворих на епілепсію з коморбідною судинною патологією з ЕЕГ хворих на епілепсію без будь-якої супутньої патології з акцентом на біоелектричну реактивність при проведенні функціонального навантаження у вигляді частотної фотостимуляції. Виявлено, що у хворих на епілепсію з супутньою коморбідною патологією частіше відмічаються патологічні епілептичні феномени, які значно довше зберігаються, ніж у хворих на епілепсію без супутньої патології, що може свідчити про погіршення клінічного перебігу епілепсії та змінення електрогенезу головного мозку на тлі коморбідної судинної патології.
Ключовi слова епілепсія, судинна патологія, електроенцефалографія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Власов П. Н. Современные аспекты эпилептологии /П. Н. Власов // Неврологический журнал. — 2002. — № 5. — С. 59—63.
2. Консенсус украинских специалистов-экспертов по определению стандартов диагностики и лечения эпилепсии у взрослых, которые применимы в Украине / [Горанский, И. Ю., Дзяк Л. А., Дубенко А. Е., Ли товченко Т. А.] // Здоров'я України. — 2008. —№ 23/1. — С. 35—37.
3. Гафуров Б. Г. Кардиоваскулярные расстройства у больных с различными клиническими формами эпилепсии / Б. Г. Гафуров, Н. Д. Абдурахманова // Международный неврологический журнал. — 2009. — № 7 (29). — С. 13—18.
4. Зенков Л. Р. Функциональная диагностика нервных болезней / Л. Р. Зенков. — М.: Изд-во МЕДпресс-информ, 2011.
5. Зенков Л. Р. Клиническая энцефалография / Л. Р. Зенков, А. Г. Притыко. — 5-е изд. — М.: МЕДпресс-информ, 2012. — 356 с.
6. Жирмунская Е. А. Системы описания и классификации электроэнцефалограмм человека / Е. А. Жирмунская, В. С. Лосев. — М.: Изд-во «Наука», 1984. — 81 с.