ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 1(74)Особливості перебігу симптоматичної парціальної епілепсії у дітей різних вікових груп
Назва статтi Особливості перебігу симптоматичної парціальної епілепсії у дітей різних вікових груп
Автори Сальникова Владлена Вікторівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 1(74) Сторінки 20-25
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-053.2 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 120 дітей різних вікових груп (від 1 року до 17 років) з клінічно достовірним діагнозом симптоматич на парціальна епілепсія. Всі пацієнти обстежені з використанням клінічних методів — аналіз акушерського анамнезу; вивчення анамнезу захворювання; дослідження соматичного і неврологічного статусів пацієнтів; нейрофізіологічних — електроенцефалограма (ЕЕГ), ЕЕГ сну; нейровізуалізаційних — магнітно-резонансна томографія (МРТ). З урахуванням даних літератури і результатів власних досліджень проаналізовані вікові особливості перебігу симптоматичної парціальної епілепсії у дітей. Виявлено, що найбільш значущими для визначення прогнозу роз- витку фармакорезистентних форм захворювання є такі ознаки: етіологія захворювання; вік дебюту; поєднання типів нападів; трансформація нападів; дані ЕЕГ і ЕЕГ сну; органічні порушення, виявлені при нейровізуалізаційних дослідженнях. Симптоматична парціальна епілепсія має деякі особливості перебігу у дітей. Значущими критеріями прогнозу при симптоматичних епілепсіях є наявність таких змін на ЕЕГ як епілептична активність, уповільнення фонової активності і уповільнення фонової активності у поєднанні з фокальною епілептичною активністю. Значним є проведення ЕЕГ в динаміці. Найбільш вагомими щодо розвитку рефрактерних форм симптоматичної епілепсії структурними порушеннями є геміатрофії, посттравматичні деструкції, кортикальні дисплазії, мезіальний темпоральний склероз, арахноїдальні кісти і коркова атрофія головного мозку.
Ключовi слова симптоматична парціальна епілепсія, діти.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Карлов В. А. Эпилепсия у подростков / В. А. Карлов, А. С. Пет рухин // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2002. — № 9. — С. 9—13.
2. Гузева В. И. Эпилепсия и неэпилептические пароксиз- мальные состояния у детей / В. И. Гузева. — М.: Медицинское информа ционное агентство, 2007. — 568 с.
3. Москаленко В. Ф. Довідник дитячого невролога / В. Ф. Москаленко. — К., 2002. — 87 с.
4. Петрухин А. С. Эпилептология детского возраста: руко- водство для врачей / А. С. Петрухин. — М.: Медицина, 2000. — 624 с.
5. Sidenvall R. Epidemiology / R. Sidenvall. In: Paediatric epilep sy (Sillanpaa M., Jo-hannessen S., Blennow G., Dam M., eds.). — Peters field, 1990. — P. 1—8.
6. Гузева, В. И. Медико-социальные аспекты детской эпилепсии / В. И. Гузева, А. А. Скоромей // Материалы Междунар конф. «Эпилепсия — медико-социальные аспекты. Диагностика и лечение» — М., 2004. — С. 148—151.
7. Дзяк Л. А. Эпилепсия / Дзяк Л. А., Зенков Л. Р., Кириченко А. Г. — Киев: Книга-плюс, 2001. — 168 с.
8. Зозуля І. С. Диференційна діагностика генералізованої еплепсії та неепілептичних пароксизмів у дітей раннього віку : методичні рекомендації / І. С. Зозуля, А. Ф. Нечай. — К., 2011. — 22 с.
9. Петрухин А. С. Фокальные эпилепсии у детей / Петрухин А. С., Воронкова К. В., Холин А. А. // Междунар. конф. «Эпилепсия — диагностика, лечение, социальные аспекты». — М., 2005. — С. 218—229.
10. Brodie M. J. Epidemiology. Epilepsy: safety, excess mortality and sudden death / Brodie M. J., De Boer H. M., Joannessen S. I. // Epilepsia. — 2003. — Vol. 44, Suppl. 6. — P. 17—20.
11. Гусев Е. И. Симптоматическая посттравматическая эпилепсия. Клиника, диагностика, лечение : методические рекомендации / Е. И. Гусев. — М.: «Поматур», 2004. — 40 с.
12. Комзолова Н. В. Некоторые клинические аспекты в вопро- се лобной эпилепсии: неврологу на заметку / Н. В. Комзолова // Журнал Трудный пациент. — 2007. — Т. 5, № 2. — С. 47—51.
13. Frontal lobe seizures and epilepsies in children / [Beaumanoir A., Andermann F., Chauvel P. et al.]. — Montrouge, France: Jhon Libby Eurotex, 2003. — 230 p.
14. Clinical and neuroimaging features of good and poor seizure control patients with mesial temporal lobe epilepsy and hippocampal atrophy / [Andrade-Valenca L. P., Valenca M. M., Ribeiro L. T., et al.]. // Epilepsia. — 2003. — Jun, 44(6) — P. 807.
15. Marshall P. J. Development of the EEG from 5 months to 4 years of age / P. J. Marshall, Y. Bar-Haim // Clinical Neurophysiology. — 2002. — Vol. 113. — P. 1199—1208.
16. Евтушенко К. Клиническая электроэнцефалография у детей / К. Евтушенко, А. А. Омельяненко. — Донецк : Донеччина, 2005. — 860 с.
17. Алиханов A. A. Визуализация диспластических субстра- тов мозга у детей с эпилепсией / Алиханов A. A., Рыжков Б. Н., Демушкина А. А. // Нейрохирургия и неврология детского воз- раста. — 2010. — № 1. — С. 27—38.