ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Застосування шкали оцінювання психомовного розвитку при обстеженні дітей з когнітивними порушеннями
Назва статтi Застосування шкали оцінювання психомовного розвитку при обстеженні дітей з когнітивними порушеннями
Автори Танцура Людмила Миколаївна
Сало Сергій Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 62-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.434-008.46-0532 Індекс ББК -
Анотацiя Затримка психомовного розвитку у дітей — одна із найпоширеніших проблем, з якою зустрічаються у своїй практиці дитячі неврологи, психіатри, психологи, логопеди. Дозріла необ- хідність створення простої клінічної шкали оцінки психомовного розвитку дітей, яку може застосовувати дитячий невропатолог в умовах масового поліклінічного прийому. Запропоновано шкалу, яка враховує рівень розвитку мови, поведінкових навичок. За її допомогою можна визначити 4 ступеня затримки психомовного розвитку дітей: грубу, важку, середню й легку. Шкала показала себе як простий, швидкий, діагностично коректний метод оцінки когнітивних порушень у дітей дошкільного віку, що особливо корисно в умовах масового поліклінічного прийому.
Ключовi слова затримка психомовного розвитку, діти, шкала, оцінка
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Сухарева Г. Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста / Г. Е. Сухарева. Т. II. — М. : Медгиз, 1959.
2. Wechsler, D. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence — Revised. — San Antonio, TX : The Psychological Corporation, 1989.
3. Емелина, Д. А. Задержки темпа психического развития у детей (обзор литературных данных) / Д. А. Емелина, И. В. Макаров // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. — 2011. — № 3. — С. 11—16.
4. Юрьева Л. Н. Динамика распространения психических и поведенческих расстройств в мире и в Украине / Л. Н. Юрьева // Медицинские исследования. — 2001. — Т. 1, вып. 1. — С. 32—33.
5. Задержки психического развития у детей и принципы их коррекции (обзор) / [Шумилина М. В., Скоромец А. П., Крюкова И. А. и др.] // Лечащий врач. — 2011. — № 5. — С. 53—57.
6. Клиническая детская неврология / под ред. А. С. Петру- хина : руководство. — М. : ОАО «Изд-во Медицина», 2008. — 1088 с.
7. Shea S. E. Intellectual disability (mental retardation) / S. E. Shea // Pediatr Rev. — 2012 Mar; 33(3): 110—21.
8. Prevalence of pervasive developmental disorders. A review / [Lenoir P., Bodier C., Desombre H., et al.] // Encephale. — 2009 Feb; 35(1): 36—42. Epub 2008 Sep 23. Review. French.