ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Сучасні підходи до терапії депресивних розладів
Назва статтi Сучасні підходи до терапії депресивних розладів
Автори Кожина Ганна Михайлівна
Зеленська Катерина Олексіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 90-93
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК : 616.89-008.442 Індекс ББК -
Анотацiя У ході роботи проведена оцінка клінічної ефективності препарату Емотон в терапії депресивних розладів. Нами з позицій системного підходу було проведено комплексне обстеження 95 хворих з депресивними розладами непсихотичного регістру і тривалістю захворювання від півроку до 5 років. На основі даних анамнезу, клініко-психопатологічного дослідження і показників за шкалами Гамільтона, Монтгомері — Асберга і Лікарняної шкали тривоги та депресії виокремлені такі варіанти психопатологічної симпто- матики: тривожний (44,3 % випадків), неврастенічний (38,9 %) і тривожно- тужливий (16, 8 % випадків). Проведене дослідження показало високу ефективність застосування пре- парату Емотон в терапії депресивних розладів — на фоні застосування препарату редукція тривожно-депресивної симптоматики, зникнення почуття смут- ку, туги, внутрішнього напруження, нормалізація фону настрою. Характерним було поліпшення когнітивних показників хворих, зникнення нав’язливих спогадів пережитого та фобічної симптоматики. Відзначалася стабілізація вегетативного статусу. Відбувалося підвищення психо- фізичної активності, збільшення впев- неності у власних силах і можливостях, що дозволяло розширювати контакти з оточуючими, відновити звичний руховий режим.
Ключовi слова депресія, серотонін, Емотон
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бачериков А. Н. Клинико-психопатологические, патопсихологические особенности и принципы профилактики суицидального поведения у больных эндогенными и экзогенными депрессиями / А. Н. Бачериков, М. М. Денисенко // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 4 (65). — С. 56—60.
2. Бурчинский С. Г. Новые подходы к оптимизации фар- макотерапии депрессий в пожилом и старческом возрасте / С. Г. Бурчинский // Там само. — 2006. — Т. 14, вип. 1 (46). — С. 62—66.
3. Марута Н. О. Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Архів психіатрії. — 2011. — Т. 17 3 (66). — С. 5—9.
4. Марута Н. А. Новые возможности терапии депрессивных расстройств / Н. А. Марута, Е. Е. Семикина // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 3 (52). — С. 89—94.
5. Марута Н. А. Эффективность препарата Венлаксор при лечении депрессивных расстройств / Н. А. Марута, Е. Е. Семикина // Там само. — 2007. — Т. 15, вип. 2 (51). — С. 139—142.
6. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Здоров’я України. — 2012. — № 3 (22). — С. 6—8.
7. Марута Н. О. Стан психічного здоров’я населення та психі- атричної допомоги в Україні / Н. О. Марута // Нейро News: психоневрология и нейропсихиатрия. — 2010. — № 5 (24). — С. 83—90. 8. Марута Н. О. Когнітивно-біхевіоральна терапія при лікуванні депресивних порушень / Марута Н. О., Семікіна О. Є., Малюта Л. В. // Таврический журнал психиатрии. — 2011. — Т. 15, № 2 (52) . — С. 32—33.
9. Михайлов Б. В. Психогенные расстройства и проблемы психотерапии / Б. В. Михайлов // Международный психиатрический, психотерапевтический и психоаналитический журнал. — 2007. — Т. 1, № 1. — С. 84—89.
10. Мішиєв В. Д. Сучасні депресивні розлади / В. Д. Мішиєв. — Львів : Вид-во Мс, 2004. —208 с. 11. Подкорытов В. С. Депрессии (Современная терапия) / Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. — Харьков : Торнадо, 2003. — 350 с.
12. Пшук Н. Г. Психологічна предиспозиція депресії / Пшук Н. Г., Коваленко І. В., Пшук Г. Я. // Всесвіт соціальної психіатрії, медичної психології та психосоматичної медицини. — 2009. — Т. 1, № 2 (2). — С. 21—24.
13. Чабан О. С. Тревога, депрессия и боль / О. С. Чабан // Здоров’я України. — 2012, № 3 (22). — С. 4.