ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Психоневрологічні зміни в клініці глютенчутливої целіакії (аналітичний огляд)
Назва статтi Психоневрологічні зміни в клініці глютенчутливої целіакії (аналітичний огляд)
Автори Мироненко Тетяна Василівна
Борисенко Вікторія Володимирівна
Смірнова Марина Петрівна
З рубрики ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 19-24
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831:616.33—002 Індекс ББК -
Анотацiя Авторами, на підставі аналізу літературних джерел, узагальнені дані про етіологію, патогенез, патоморфологію, класифікацію, клінічні особ ливості, неврологічні ускладнення такого мало- вивченого аутоімунного захворювання як глютенчутлива целіакія. Наведено діагностичний та лікувальний алгоритми даного захворювання, клінічне спостереження глютенчутливої целіакії, ускладненої енцефаломієлітом, у молодої дівчини. Використаний ілюстративний матеріал у вигляді схем, рисунків, фотографій інструментального та морфологічного дослідження. Викладені матеріали розширюють уявлення неврологів, гастроентерологів, лікарів загальної практики про аутоімунні захворювання гастроінтестінальної системи і про численні соматоневрологічні ускладнення.
Ключовi слова глютенчутлива целіакія, неврологічні ускладнення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Белозоров А. П. Выявление глютеновой энтеропатии при псориазе, аллергодерматозах и урогенитальных хламидиозах / А. П. Белозоров // Дерматологія та венерологія. — 2004. — № 2(24). — С. 29—33.
2. Бельмер С. Непереносимость глютена и показания к безглютеновой диете / С. Бельмер // Врач. — 2011. — № 5. — С. 17—21.
3. Вохмянина М. В. Особенности диагностики энтеропатии с использованием определения тканевых трансглутаминазных антител в капиллярной крови / М. В. Вохмянина // Российский педиатрический журнал. — 2010. — № 1. — С. 21—24.
4. Гдиря О. В. Гістоморфологічна характеристика ентеропатії у дітей / О. В. Гдиря // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2009. — № 5. — С. 25—29.
5. Губська Є. Ю. Целіакія та шкіра. Удосконалення діагности- ки герпетиформного дерматиту Дюрінга як типового шкірного вияву целіакії / Є. Ю. Губська // Сучасна гастроентерологія. — 2008. — № 1. — С. 29—32.
6. Губская Е. Ю. Нарушение безглютеновой диеты и внешнесе- креторная недостаточность поджелудочной железы как основные причины неудовлетворительных результатов лечения целиакии / Е. Ю. Губская // Там само. — 2008. — № 4(42). — С. 57—60.
7. Миршук Н. М. Амілазна недостатність у контексті її взає- мо зв’язку із зовнішньосекреторною недостатністю підшлунко- вої залози та глютеновою ентеропатією / Н. М. Миршук. // Там само. — 2009. — № 3 (47). — С. 16—19.
8. Парфенов А. И. Неврологические и психические нарушения у больных глютенчувствительной целиакией / А. И. Парфенов // Клиническая медицина. — 2010. — № 2. — С. 40—47.
9. Парфенов А. И. Глютенчувствительная целиакия и про- филактика аутоиммунных и онкологических заболеваний / А. И. Парфенов // Терапевтический архив. — 2007. — Т. 79; № 2. — С. 5—11.
10. Фадеенко Г. Д. Многообразие проявлений глютеновой энтеропатии / Г. Д. Фадеенко, О. Г. Гапонова // Сучасна гастро- ентерологія. — 2009. — № 2 (46). — С. 111—118.
11. Clinical, radiological, nuerophysiological and neuropathological characteristics of glutenataxia / [M. Hadjivassilou, R. Grünewald, A. Chattopadhyay et al.] // Lancet. — 1998. — Vol. 352. — P. 1582— 1585. 12. Hardoff D. Myopathy as a presentation of coeliac disease / D. Hardoff., B. Sharf., A. Berger // Dev. Med. Child. Neurol. — 1980. — Vol. 22. — P. 781—783.
13. Lerner A. Serum carnitine concentrations in coeliac disease / A. Lerner, N. Gruener, T. C. Plancu // Gut. — 1993. — Vol. 34. — № 7. — P. 933—935.
14. Ventura A. Coeliac disease, folic acid deficiency and epilepsy with cerebral calcifications / A. Ventura, F. Bouguet, C. Sastorelli // Acta Pediatric. Scand. — 2001. — Vol. 80. — P. 559—562.