ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Клініка та діагностика краніофаціальних пухлин
Назва статтi Клініка та діагностика краніофаціальних пухлин
Автори Заболотний Дмитро Ілліч
Паламар Орест Ігорович
Гук Андрій Петрович
Гончарук Оксана Миколаївна
Оконський Дмитро Ігорович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 37-44
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК -617. 51/52-006-071-07 Індекс ББК -
Анотацiя У статті відображено клінічну симптоматику та КТ/МРТ-ознаки краніофаціальних пухлин. Клініка краніофаціальних пухлин різноманіт на і проявляється як симптомами ураження носової порожнини, приносових пазух, носоглот- ки, так і симптомами ураження головного мозку, черепних нервів. В залежності від розмірів пухлини і напрямків її подальшого поширення, додатково появляється симптоматика ураження орбіти та структур середнього і внутрішнього вуха. Дані додаткових методів обстеження виявили особливості діагностики цих пухлин, що проявляється інтра- та екст- ракраніальним поширенням. Показані рентгенологічні ознаки проростання пухлини через основу черепа. Відображено такі важливі критерії як проростання твердої мозкової оболонки, мозкової речовини, проростання периорбіти. Дані додаткових методів обстеження зіставлені з даними інтраопераційними.
Ключовi слова краніофаціальні пухлини, клініка та діагностика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Ефективність діагностики та лікування хворих із злоякісними пухлинами порожнин носа та приносових пазух в Україні в 2002—2004 роках / [ Заболотний Д. І., Лукач Е. В., Діхтярюк В. Я. и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2010. — № 3. — С. 51—55.
2. Диагностика и лечение больных с опухолями кранио- фациальной локализации / [Зозуля Ю. А., Заболотный Д. И., Паламар О. И. и др.] // Ринологія. — 2002. — № 2. — С. 14—23.
3. Капитанов Д. Н. Внутриносовые эндоскопические методики в диагностике и лечении патологии основания черепа : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.00.28 «Нейрохирургия» / Д. Н. Капитанов. — М., 2004.
4. Махмудов У. Б. Двухэтапное хирургическое лечение гигантской хордомы ската с ростом в ротоглотку и заднюю черепную ямку / Махмудов У. Б., Мухаметжанов Д. Ж., Усачёв Д. Ю. // Журнал Вопросы нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. 1998. — № 2. — С. 28— ЗГ.
5. Мухаметжанов Д. Ж. Микрохирургия латеральных и задне- латеральных доступов к основанию черепа : дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.00.28 «Нейрохирургия» / Д. Ж. Мухаметжанов. — М., 1998.
6. Сидоркин Д. В. Хордомы основания черепа: Методы хирур- гического и комбинированного лечения : автореф. дис. на соис- кание уч. степени д-ра мед. наук : спец. 14.00.28 «Нейрохирургия» / Д. В. Сидоркин. — М., 2009. — 261 с.
7. Шкарубо А. Н. Дизэмбриогенетические опухоли селлярно- сфеноидальной локализации (клиника, диагностика, трансназально-транссфеноидальная микрохирургия) : дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.28 «Нейрохирургия» / А. Н. Шкарубо / НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. — М., 1994. — 228 с.
8. Combined craniofacial resection of anterior skull base tumors: long-term results and experience of single institution / [Abuzayed B., Canbaz B., Sanus G. Z. et al.] // Neurosurg. Rev. — 2011 Jan; 34(1): 101—13.
9. Craniofacial resection for cranial base malignancies involving the infratemporal fossa / [Bilsky M. H., Bentz B., Vitaz T. et al.] // Neurosurgery. — 2005 Oct; 57 (4 Suppl): 339—47.
10. Craniofacial resection for malignant tumors involving the anterior skull base / [Cantu G., Riccio S., Bimbi G. et al.] // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck. — Sprimger- Verlag, 2006. 11. Endoscopic nasal and anterior craniotomy resection for malignant nasoethmoid tumors involving the anterior skull base / [Castelnuovo P. G., Belli E., Bignami M., et al.] // Skull Base. — 2006; 16 (1); 15—8. 12. Curtin H. D. Imaging of the skull base / H. D. Curtin, R. Chavali // Radiol. Clin. North Am. — 1993 Sep; 36(5): 801—17, v-vi. Review.
13. Preoperative imaging to predict orbital invasion by tumor / [Eisen M. D., Yousem D. M., Loevner L. A. et al.] // Head Neck. — 2000 Aug; 22(5): 456—62.
14. Craniofacial resection for malignant tumors involving the anterior skull base / [J. P. Shah; D. H. Kraus; M. H. Bilsky et al.] // Arch Otolaryngol. Head Neck Surg. — 1997 Dec; 123(12): 1312—7.
15. Complications of intracranial facial resection for tumors of the paranasal sinuses / [Ketcham A. S., Hoye R. C., Van Buren J. M. et al.] // Am J Surg. — 1966 Oct;112(4): 591—596.
16. Patterns of dural involvement in sinonasal tumors: prospective correlation of magnetic resonance imaging and histopathologic findings / [McIntyre J. B., Perez C., Penta M. et al.] // Int. Forum Allergy Rhinol. — 2012 Jul-Aug; 2(4): 336—41. doi: 10.1002/alr.21022. Epub 2012 Feb 15.
17. A rational classification of angiofibromas of the post nasal space / [Mishra S. C., Shukla G. K., Bhatia N. et al.] // J. Laryngol Otol. — 1989 Oct; 103(10): 912—6.