ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом
Назва статтi Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом
Автори Литвиненко Наталія Володимирівна
Пінчук Вікторія Анатоліївна
Силенко Галина Ярославівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 130-132
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-008.46-08 Індекс ББК -
Анотацiя З метою вивчення ефективності нейромідину було обстежено 40 пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом, які мали когнітивну дисфункцію. В роботі було проведено клініко-неврологічне обстеження пацієнтів, також для об’єктивізації стану когнітивних функцій використовували шкалу MMSE та Монреальську шкалу. Властивості уваги та динаміку пра- цездатності визначали за допомогою таблиць Шульте та коректурної проби. Отримані дані показали наявність деменції легкого або помірного ступеня в усіх пацієнтів та поліпшення показників когнітивної сфери на фоні лікування, особливо після отримання повного курсу терапії.
Ключовi слова розсіяний склероз, когнітивні дисфункції, нейромідин
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алексеева Т. Г. Спектр нейропсихологических изменений при рассеянном склерозе [Текст] / Алексеева Т. Г., Бойко А. Н., Гусев Е. И. // Журнал неврологии и психиатрии. — 2000. — № 11. — C. 15—20.
2. Шмидт Т. Е. Когнитивные нарушения и попытки их коррекции при рассеянном склерозе [Текст] / Т. Е. Шмидт // Там же. — 2005. — № 9. — С. 54—56.
3. Завалишин И. А. Рассеянный склероз: избранные вопросы теории и практики [Текст] / И. А. Завалишин. — М., 2000. — 640с.
4. Cognitive dysfunction in multiple sclerosis. I. Frequency, patterns and prediction [Text] / [Rao S. M., Leo G. J., Bernadin L., Unverzagt F.] // Neurology. — 1991. — № 41. — P. 685—691.
5. Cognitive impairment in early onset multiple sclerosis: pattern, predictors, and impact on everyday life in a 4-year follow up [Text] / [Amato M., Ponziani G., Pracucci G. et al.] // Arch. Neurol. — 1995. — № 52. — Р. 168—172.
6. Литвиненко Н. В. Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом [Текст] / Литвиненко Н. В., В. А. Пінчук, Г. Я. Силенко // Проблеми екології та медицини. — № 3—4. — 2012. — С. 13—15.
7. Негріч T. I. Когнітивні розлади у клініці розсіяного скле- розу [Текст] / T. I. Негріч // Здоров’я України. — 2010. — С. 29.
8. Гаврилова С. И. Фармакотерапия болезни Альцгеймера [Текст] / С. И. Гаврилова. — М. : Пульс, 2003. — С. 109—115.
9. Захаров В. В. Нарушение памяти / В. В. Захаров, Н. Н. Яхно. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2003.
10. Современные подходы к холинергической фармакотерапии посттравматических когнитивных нарушений [Текст] / [Л. А. Дзяк, Е. В. Мизякина, Е. С. Цуркаленко, В. М. Сук] // Укр. неврол. журнал. — 2010. — № 3. — С. 116—119.
11. Доброхотова Т. А. Практические рекомендации по применению нейромидина в лечении больных с черепно- мозговой травмой [Текст] / Т. А. Доброхотова, О. С. Зайцева, Н. В. Гогитидзе. — 3-е изд., уточ. и испр. — М., 2008. — С. 18.
12. Гехт Б. М. Нейромидин в лечении заболеваний перифе- рического нейромоторного аппарата [Электронный ресурс]. — Режим доступа : htpp://www.medafarm.ru/php/content.php
13. Атлас для экспериментального исследования отклоне- ний в психической деятельности человека [Текст] / под ред. И. А. Полищука, А. Е. Видренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев : Здоров’я, 1980. — 156 с.