ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 4 (77)Депресивні розлади у хворих з синдромом вегетативної дисфункції
Назва статтi Депресивні розлади у хворих з синдромом вегетативної дисфункції
Автори Лобойко Ольга Іванівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 4 (77) Сторінки 94-98
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.839-891.6 Індекс ББК -
Анотацiя З метою виявлення розповсюдженості депресивних розладів у хворих з синдромом вегетативної дистонії (СВД) було проведено оцінку стану вегетативних функцій у 155 хворих. Вивчені деякі нейрофізіологічні показники. Проведена оцінка ступеня вираження депресії у обстежених за шкалам Бека і Гамільтона. Визначені рівні реактивної та особистої тривожності за даними шкали Спілбергера — Ханіна. Зіставлена вираженість ве- гетативних і депресивних розладів у хворих досліджуваних груп і їх взаємовплив. Депресивні розлади різного ступеня важкості виявлені у переважній кількості обстежених, які склали основну групу (ОГ = 105 чол.). У 50 хворих, які сформували контрольну групу (КГ), мав місце синдром вегетативної дисфункції без ознак депресії. За результатами дослідження вираженості депресії за шкалами Бека і Гамільтона серед хворих ОГ визначені дві підгрупи: I ПОГ, з переважанням депресивних розладів над вегетативними і II ПОГ, у хворих якої переважав синдром вегетативної дистонії (СВД) з супутніми депресивними розладами. Ці дві підгрупи ОГ різнилися за рівнями ре- активної й особистісної тривожності. В I ПОГ хворих реактивна тривожність переважала над особистісною, тоді як в II ПОГ — реактивна і особистісна тривожність достовірно не відрізнялися. Більш виражені вегетативні розлади були виявлені у хворих I ПОГ. У переважній кількості хворих з синдромом вегетативної дистонії виявлені депресивні розлади з високими рівнями реактивної та особистісної тривожності, які суттєво впливають на перебіг і прояви вегетативної дисфункції.
Ключовi слова вегетативна дисфункція, депресія, психометричні шкали
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Бурчинский С. Г. Новые возможности в лечении тревожности при психосоматической патологии / С. Г. Бурчинский // Медична газета «Здоров'я України». — 2010. — № 9 (238). — С. 30—31.
2. Депрессия в неврологической практике / [Вейн А. М., Вознеcенская Т. Г., Голубев В. Г., Дюкова Г. М.]. — М. : МИА, 2007. — 197 с.
3. Демьяненко Д. М. Психосоматические расстройства: проблема современности / Д. М. Демьяненко // Медична газета «Здо ров'я України». — 2010. — № 9 (238). — С. 22—23.
4. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе. Европейская серия № 97. — 2002. — 156 с.
5. Зотов П. Б. Депрессия в общемедицинской практике (клиника, диагностика, лекарственная терапия) : методическое пособие для врачей / П. Б. Зотов, М. С. Уманский. — М., 2006. — 35 с. 6. Ковров Г. В Депрессия в общей практике / Ковров Г. В., Лебедев М. А., Палатов С. Ю. // Медична газета «Здоров'я України». — 2010. — № 10 (239). — С. 50—51.
7. Ковров Г. В. Депрессия в общей практике / Ковров Г. В., Лебедев М. А., Палатов С. Ю. // Русский медицинский журнал. — 2010. — № 8. — С. 504—508.
8. Мачерет Е. Л. Вегетативная дистония и рефлексотерапия / Е. Л. Мачерет, А. О. Коркушко // Международный неврологичес- кий журнал, № 8 (30). — 2009, — С. 55—63).
9. Смулевич А. Б. Депрессия в общесоматической практике / А. Б. Смулевич. — М., 2000. — С. 1—160.
10. Чабан О. С. Терапія хронічного алгічного синдрому у пацієнтів з непсихотичними депресивними розладами і коморбідною соматичною патологією / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 1 (62). — С. 67—72.
11. Fava M. Somatic symptoms, depression, and antidepressant treatment / M. Fava // J. Clin. Psychiatry. — 2002. — Vol. 63. — P. 305—307.
12. Prevalence of depression by race/ethnicity: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey III / [Riolo S. A., Nguyen T. A., Greden J. F., King C. A.] // Am. J. Public Health. — 2005. — Vol. 95. — P. 998—1000.
13. Impact of trasodone on objective and subjective parameters of sleep quality and awakening in patients with depression and insomnia vs normal controls / [Saletu-Zyhlarz G. M., Abu-Bakr M. H., Anderer P. et al.] // International neurological journal. — № 6 (52). — 2012. — С. 39—49.