ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Трансформації епілептичних припадків і шкала «якість життя при епілепсії» (QOLIE-31)
Назва статтi Трансформації епілептичних припадків і шкала «якість життя при епілепсії» (QOLIE-31)
Автори Дубенко Євген Григорович
Дубенко Андрій Євгенович
Коваленко Дмитро Павлович
Васильєва Ольга Олександрівна
З рубрики МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІЛЕПТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ» 5-6 вересня 2013 р., м. Харків
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 105-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-009.24 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі вивчено взаємозв’язок ТЕП і показників шкали якості життя при епілепсії (QOLIE-31). Встановлено, що у хво- рих після позитивних ТЕП узагальнені значення QOLIE-31 зросли з 43,7 ± 1,1 до 49,5 ± 2,4 балів. Після негативних ТЕП усереднене значення балів шкали QOLIE-31 знизилося з 38,5 ± 2,4 до 32,3 ± 2,5. Результати тесту QOLIE-31 підтверджують спрямованість ТЕП, а сам опитувальник може бути використаний як діагностичний критерій ТЕП. Порівняльний аналіз декількох досліджень якості життя хворих на епілепсію за допомогою шкали QOLIE-31 дозволяє всебічно оцінити життя респондента як загалом, так і по окремих сферах.
Ключовi слова Трансформація епілептичних припадків, негативні трансформації, позитивні трансформації, QOLIE-31.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дубенко А. Е. Варианты трансформации эпилептических приступов. / Дубенко А. Е., Васильева О. А., Коваленко Д. П. // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, вип. 3(68). — С. 110—114 с.
2. Дубенко О. Е. Варианты трансформации парциальных приступов у взрослых / О. Е. Дубенко, Д. П. Коваленко. — Пленум и конференция Научно-практического общества неврологов, психиатров и наркологов Украины «Пароксизмальные состояния в неврологии, психиатрии и наркологии» // Вісник психіатрії та психофармакології. — 2006. — №2 (10). — С. 10—11.
3. Карлов В. А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин / В. А. Карлов. — М.: Медицина, 2010, — 717 с.
4. Development and cross-cultural translation of a 31-item quality-of-life questionnaire (QOLIE-31) / [Cramer, J. A., K. Perrine, O. Devinsky, et al.] // Epilepsia. — 1998. — 39: 81—88.
5. Devinsky, O. Development of the quality-of-life in epilepsy inventory / Devinsky, O., B. G. Vickrey, and J. A. Cramer // Ibid. — 1995. — 36: 1089—104.
6. Meader, K. J. Research use of the new quality-of-life in epilepsy inventory / K. J. Meader // Ibid. — 1993. — 34(suppl 4): S 34—8.
7. Panayiotopoulos C. P. The Epilepsies Seizures, Syndromes and Management / C. P. Panayiotopoulos. — Oxfordshire: Bladon Medical publishing, 2007. — P. 541.
8. Quality of life in epilepsy QOLIE-31 (version 1.0): Scoring manual and patient inventory / Vickrey, B. G., K. R. Perrine, R. D. Hays et al.]. — Santa Monica, CA; RAND, 1993.
9. А. с. №46769 Державна служба інтелектуальної влас- ності України. Науковий твір «Классификация трансформаций фокальных эпилептических припадков у взрослых больных эпилепсией»/ А. Є. Дубенко, Є. Г. Дубенко, Д. П. Коваленко, О. О. Васильєва. — № 46475; заявл. 23.11.12; опубл. 06.02.13, № 3-15/1107.