ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 3 (76)Аналіз соціально-психологічних факторів, що впливають на формування і розвиток депресивних реакцій афективного та невротичного регістрів у студентів ВНЗ
Назва статтi Аналіз соціально-психологічних факторів, що впливають на формування і розвиток депресивних реакцій афективного та невротичного регістрів у студентів ВНЗ
Автори Михайлов Борис Володимирович
Вашкіте Інна Даріюсівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 3 (76) Сторінки 65-69
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4:616.85-039-053.81 Індекс ББК -
Анотацiя Розглядаються причини, методи діагностики та лікування депресивних розладів у студентів ВНЗ. Робота проведена на матеріалі 117 обстежених. Наведено діагностичні результати дослідження емоційної сфери студентів. Сформульовано рекомендації з діагностики та лікування хворих з депресіями в системі первинної медичної ланки.
Ключовi слова депресивні реакції, студенти, первинна медична ланка, діагностика, лікування.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Михайлов Б. В. Современная модификация методов аутогенной тренировки / Б. В. Михайлов // Материалы науч.-практ. конф. с международным участием, посвященной 150-летию курорта «Березовские минеральные воды» и 50-летию кафедры психотерапии ХМАПО. Т. 2 — 2012. — С. 157—160.
2. Михайлов Б. В. Проблема депрессий в общесоматической практике / Б. В. Михайлов // Здоров’я України. — 2006. — № 3 (136). — С. 18—19.
3. Михайлов Б. В. Поведенческая психотерапия : методи- ческие рекомендации / Михайлов Б. В., Чугунов В. В. — Х.: ХМАПО, 2002.— С. 6—11.
4. Akiskal H. Personality as a mediating variable in the pathogenesis of mood disorders: Implications for theory, research and prevention / H. Akiskal // In: Depressive Illness: Prediction of course and outcome / Eds. T. Helgason, J. Daly. — Berlin: Springer-Verlag, 1988. — P. 113—146.
5. Eisenberg, D. Prevalence and correlates of depression, anxiety, and suicidality among university students / D. Eisenberg [et al.] // Am J Orthopsychiatry. — 2007 Oct; 77(4): 534—42.