ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 2 (75)Особливості внутрішньої картини хвороби у дітей різного віку, які страждають на онкологічну патологію
Назва статтi Особливості внутрішньої картини хвороби у дітей різного віку, які страждають на онкологічну патологію
Автори Піонтковська Оксана Володимирівна
З рубрики ПРОБЛЕМИ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 2 (75) Сторінки 88-91
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48:159.923:615.851-055 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі було проведено дослідження внутрішньої картини хвороби у дітей з онкологічними захворюваннями під час первинної госпіталізації у стаціонар задля протипухлинного лікування. Виявлено вікові відмінності внутрішньої картини хвороби, психопатогенні чинники для онкохворих дітей різного віку, встановлено взаємозв'язок між переживаннями щодо захворювання у батьків і дітей.
Ключовi слова онкохворі діти, внутрішня картина хвороби, медико-психологічна допомога.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Максименко С. Д. Психологічна допомога тяжким со- матично хворим : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко, Н. Ф. Шевченко. — Ніжин: Міланік, 2007. — 115 с.
2. Шевченко Н. Ф. Якість життя в умовах хронічної хвороби: медичні й психологічні аспекти / Н. Ф. Шевченко // Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (19—20 квітня 2010 року). Т. ІІ. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. — С. 347—350.
3. К вопросу о психических расстройствах у больных со злокачественными новообразованиями / [С. И. Табачников, А. Ю. Васильева, С. Г. Бугайцов и др.] // Архів психіатрії. — 2005. — Т. 11, № 3(42). — С. 8—15.
4. Ambigga D. K. Depression and anxiety among family caregivers of cancer patients in an oncology clinic / D. K. Ambigga, M. S. Sherina, A. Suthahar // Malaysian Journal of Psychiatry. — 2005. — Vol. 13 (1). — P. 35—42.
5. Смулевич А. Б. Психические расстройства в онкологии (результаты мультицентровой программы «СИНТЕЗ») / А. Б. Смулевич, А. В. Андрющенко, Д. А. Бескова // Психические расстройства в общей медицине. — М.: Медиа Медика, 2009. — №1. — С. 4—11.
6. Ronson A. Psychiatric disorders in oncology: recent therapeutic advances and new conceptual frameworks / A. Ronson // Curr Opin Oncol. — 2004. — Vol. 16. — Issue 4. — P. 318—323.
7. Coping strategies used by children hospitalized with cancer: an exploratory study / [Li H. C., Chung O. K., Ho K. Y. et al.] // Psychooncology. — 2011. — Vol. 20. — Issue 9. — P. 969—976.
8. Исаев Д. Н. Эмоциональный стресс. Психосоматические и соматопсихисческие расстройства у детей / Д. Н. Исаев. — СПб.: Речь, 2005. — 400 с.
9. Psycho-Oncology / [Holland J. C., Breitbart W. S., Jacobsen P. B. et al.]. — Oxford University press, 2010. — 745 р.
10. Маркова М. В. Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р. Кужель // Український вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 4 (73). — С. 86—91.
11. Исаев Д. Н. Внутренняя картина болезни у детей с острыми лейкозами / Д. Н. Исаев, И. К. Шац // Педиатрия. — 2005. — № 4. — С. 35—39.
12. Досимов А. Ж. Психологический статус детей с острым лимфобластным лейкозом в ремиссии / А. Ж. Досимов, И. Г. Киян // Детская онкология. — 2008. — № 1. — С. 54—58.
13. Eiser C. Examining the psychological consequences of surviving childhood cancer: systematic review as a research method in pediatric psychology / C. Eiser, J. J. Hill, Y. H. Vance // J Pediatr Psychol. — 2000. — № 25(6). — Р. 449—460.
14. Li H. C. The impact of cancer on children's physical, emotional, and psychosocial well-being / H. C. Li, O. K. Chung, S. Y. Chiu // Cancer Nurs. — 2010. — Vol. 33. — Issue 1. — P. 47—54.