ГоловнаАрхiв номерiв2013Том 21, випуск 2 (75)До проблеми коморбідності мігрені та епілепсії
Назва статтi До проблеми коморбідності мігрені та епілепсії
Автори Мар'єнко Лідія Борисівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2013 Номер журналу Том 21, випуск 2 (75) Сторінки 28-31
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.857+616.853 Індекс ББК -
Анотацiя Співіснування мігрені та епілепсії, двох поширених неврологічних захворювань, залишається до кінця не вирішеною проблемою. Наведені дані обстеження 168 пацієнтів з епілепсією різної етіології (75 чоловіків і 93 жінки) віком від 8 до 83 років (в середньому 36,8 ± 8,4), яких впродовж хвороби турбував головний біль різного регістру. Первинний біль голови мігренозного типу, який виникав як пре-, інтер- та постіктальний біль, був відмічений у 11,9 % хворих. Мігрень спостерігалася у хворих на епілепсію різної етіології, але у пацієнтів з ідіопатичною епілепсією мігрень діагностовано в 80 % випадків, що може свідчити про ймовірні спільні генетичні механізми розвитку цих коморбідних захворювань. Первинний біль голови загалом відмічений у 42,8 % хворих і виникав частіше у пацієнтів із криптогенною та ідіопатичною епілепсією, а вторинний — у пацієнтів із симптоматичною (49,5 %). Мігрень при симптоматичній епілепсії виникала нечасто (8,6 % інтеріктального і 9,6 % постіктального болю). Натомість вторинний біль голови при симптоматичній епілепсії, який певною мірою нагадував за клінічними ознаками мігрень, найчастіше виникав у хворих із судинною, післятравматичною епілепсією, об'ємними утворами головного мозку або наслідками їх видалення, і за патофізіологічними механізмами міг бути артеріодилятаційним, артеріоспастичним, ліквородинамічним, або змішаним, що вимагає відповідного диференційованого лікування. Тип головного болю не залежав від тривалості епілепсії.
Ключовi слова мігрень, епілепсія, етіологія епілепсії, коморбідність, типи болю голови
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дубенко А. Е. Мигрень и эпилепсия: дифференциальная диагностика, коморбидность и сочетанная терапия / А. Е. Дубенко, И. В. Реминяк // НейроNews. — 2009. — № 7(18). — С 49—56.
2. Карлов В. А. Эпилепсия у детей и взрослых женщин и мужчин : руководство для врачей / В. А. Карлов. — М.: Изд-во «Медицина», 2010. — С. 45.
3. Мищенко Т. С. Мигрень: эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика / Мищенко Т. Т., Кабачный В. И., Кабачная И. В. // Здоров'я України. — 2010. — № 2(13). — С. 7—9.
4. Осипова В. В. Коморбидность мигрени: обзор литературы и подходы к изучению / Осипова В. В., Вознесенская Т. Г. // Журннал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2007. — В.107. — № 3. — С. 64—73.
5. Шток В. Н. Головная боль / В. Н. Шток. — 2-е изд., пере- раб. и доп. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — 472 с.
6. Anderman F. Migraine and epilepsy // F. Anderman, E. Lugaresi. — Boston: Butterworth's, 1987. — 452 p.
7. Ekstein D. Postictal headache / D. Ekstein, S. C. Schachter // Epilepsy Behav. — 2010. — Vol. 19(2). — P. 151—155.
8. Evidence-based guideline update: Pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society / [Silberstein S. D., Holland S., Freitag F., et al.] // Neurology. — 2012. — 78. — № 17. — P. 1337—1345.
9. Gowers W. R. Clinical Lectures on the Borderland of Epilepsy. III. — Migraine / W. R. Gowers // Br Med J. — 1906. — Vol. 2(2397). — P. 1617—1622.
10. Heсimoviс H. Association of epilepsy and headache from the patient perspective / Heсimoviс H., Bosnjak J., Miskov S. // Acta Med Croatica. — 2008. — Vol. 62(2). — P. 157.
11. Jackson J. H. Hospital of the epileptic and paralyzed: case illustrating the relation betwixt certain cases of migraine and epilepsy / J. H. Jackson // Lancet. — 1875. — Vol. 2. — P. 244—245.
12. Lennox W. G. Epilepsy and related disorders / W. G. Lennox, M. A. Lennox. — Boston: Little, Brown, 1960. — P. 451.
13. Merikangas K. R. Contributions of Epidemiology to Our Understanding of Migraine / K. R. Merikangas // Headache: The Journal of Head and Face Pain. — 2013. — Vol. 53. — P. 230—246.
14. Migralepsy and related conditions: advances in pathophysiology and Classification / [Verrotti A., Striano P., Belcastro V., et al.] // Seizure. — 2011. — Vol. 20(4). — P. 271—275.
15. Migralepsy, hemicrania epileptica, post-ictal headache and ”ictal epileptic headache”: a proposal for terminology and classification revision / [Belcastro V., Striano P., Kasteleijn-Nolst Trenité D. G., et al.] // J. Headache Pain. — 2011. — Vol. 12(3). — P. 289—294.
16. Near-infrared spectroscopy shows preictal haemodynamic changes in temporal lobe epilepsy / [Slone E., Westwood E., Dhaliwal Y. et al.] // Epileptic disorders. — 2012. — Vol. 14. — № 4. — P. 371—378.
17. Patterns of treatment response in newly diagnosed epilepsy / [Brodie M. J., Barry S. J., Bamagous G. A. et al.] // Neurology. — 2012. — Vol. 78(20). — P. 1548—1554.
18. Schankin C. J. Secondary headaches: secondary or still primary? / C. J. Schankin, A. Straube // J. Headache Pain. — 2012. — Vol. 13(4). — P. 263—270.
19. Shared loci for migraine and epilepsy on chromosomes 14q12-q23 and 12q24.2-q24.3 / [Polvi A., Siren A., Kallela M. et al.] // Neurology. — 2012. — Vol. 78 (3). — P. 202—209.
20. The International Classification of Headache Disorders, 2nd edition // Cephalalgia. — 2004. — Vol. 24. — Suppl. 1. — P. 1—160.
21. Winawer M. R. Evidence for a shared genetic susceptibility to migraine and epilepsy / Winawer M. R., Connors R. and the EPGP Investigators // Epilepsia. — 2013. — Vol. 54. — P. 288—295.
22. Yankovsky A. E. Characteristics of headache associated with intractable partial epilepsy / Yankovsky A. E., Andermann F., Bernasconi A. // Ibid. — 2005. — Vol. 46(8). — P. 1241—1245.