ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Тактика курації дітей з парціальними та вторинно-генералізованими нападами внаслідок вірусних та паразитарних уражень ЦНС
Назва статтi Тактика курації дітей з парціальними та вторинно-генералізованими нападами внаслідок вірусних та паразитарних уражень ЦНС
Автори Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Третьяков Дмитро Володимирович
Шатілло Андрій Валерійович
Сало Сергій Володимирович
Гроховський В.В.
Лук'янцева Ольга Юріївна
Трембовецька Олена Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 38-41
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-053.2-039.31-002.6:614.4 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 132 дитини з резистентними до протисудомної терапії парціальними та вторинно-генералізованими нападами. Частота нападів коливалася від 1—2 в місяць до десятків на добу. У 71,2 % дітей під час імунологічного дослідження були виявлені імуноглобуліни класу М, які свідчили про активність вірусних та паразитарних інфекцій. Відмічалося переважання таких збудників: вірус Епштейн — Барр у 71,3 %, цитомегаловірус у 36,2 %, вірус герпесу 1 та 2 типу у 27,7 %, хламідії у 17,9 %, токсоплазмоз у 7,44 %, вірус герпесу 6 типу у 4,3 %, мікст-інфекції у 47,9 %. Спостерігався високий відсоток (40,4 %) випадків з недостатністю імунної відповіді, саме вони характеризувалися тяжким перебігом епілепсій, які супроводжувалися частими зривами ремісій. Розроблені показання до первинного та позапланового обстеження дітей з інфекційним ураженням центральної нервової системи.
Ключовi слова діти, епілепсії, вірусні та паразитарні інфекції
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Деконенко, Е. П. Вирус герпеса и поражение нервной системы // Российский медицинский журнал. — 2002. — № 2. — С. 46—49.
2. Диагностика герпес-вирусных инфекций человека: Меморандум совещания ВОЗ // Бюл. ВОЗ. — 1991. — № 3. — С. 11—18.
3. Імунологічні аспекти етіології та патогенезу епілепсії: неви- користані терапевтичні можливості / [Казімірчук, В.Є., Мальцев Д. В., Зільберблат Г. М. та ін.] // Український неврологічний журнал. — 2009. — № 4. — С. 11—24.
4. Протас, И. И. Герпетический энцефалит — клиника, патогенез, терапия : руководство для врачей / И. И. Протас. — Минск, 2000. — 175 с.
5. Соколова, Л. И. Клинико-диагностические аспекты герпетичес- ких поражений нервной системы / Л. И. Соколова, А. А. Кругляк // Журнал Doctor. — 2003. — № 1, — С. 1—4.
6. Сорокина, М. Н. Поражение нервной системы при герпети- ческой инфекции / М. Н. Сорокина, С. М. Безух. — СПб.: С.-петерб. НИИДИ; 1996.
7. Діагностика хронічних вірусних енцефалітів, які протікають з епілептиформ ним синдромом / [Танцура, Л. М., Гроховський В. В., Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В.] // Матеріали IV наук.-практ. конф. «Нейроімунологія в неврології та нейрохірургії». — Київ, 2000. — С. 81—82.
8. Танцура, Л. Н. Место герпес-вирусных инфекций в этиологии резистентных эпилепсий у детей / Л. Н. Танцура, Е. Ю. Пилипец // Материалы Первого Балтийского Конгресса по детской неврологии, посвященного 75-летию кафедры нервных болезней С.-петерб. ГПМА, 8—9 июня 2007, г. Санкт-Петербург.
9. Эпилептиформный синдром при хронических вирусных эн- цефалитах у детей / [Танцура Л. Н., Гроховский В. В., Пилипец Е. Ю., Третьяков Д. В.] // Матеріали Міжнародної конф. Української протиепілептичної ліги. — К., 2000. — С. 82.
10. Сучасні підходи до діагностики хронічних вірусних енцефалітів, що протікають з епілептиформним синдромом у дітей / [Танцура Л. М., Гроховський В. В., Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В.] // Укр. медичний альманах. — 2000. — Т. 3, № 2 (додаток). — С. 159—160.
11. Postinfectious immune-mediated encephalitis after pediatric herpes simplex encephalitis [Text] / [De Tiège, X., De Laet C., Mazion N., et al.] // Brain Dev. — 2005; 27 (4): 304—307.