ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Судово-фармацевтичний моніторинг правопорушень у сфері нелегального обігу психоактивних речовин на регіональному рівні
Назва статтi Судово-фармацевтичний моніторинг правопорушень у сфері нелегального обігу психоактивних речовин на регіональному рівні
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шувера Олена Володимирівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 114-118
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.33:340.67 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено статистичні дані щодо боротьби правоохоронних органів із нелегальним обігом психоактивних речовин на регіональному рівні (у Хмельницькій області).
Ключовi слова судова фармація, правопорушення, нелегальний обіг, психоактивні речовини, регіональний рівень.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Вивчення фармацевтичного права в системі післядипломної освіти — запорука попередження правопорушень щодо обігу психоактивних лікарських засобів у сфері протидії наркотизації суспільства [Текст] / [Ю. В. Васіна, В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова та ін.] // Протидія наркозлочинності: вітчизняний та міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів: матеріали українсько-німецької наук.-практ. конф., 26—27 травня 2011 р. — Донецьк, 2011. — С. 130—132.
2. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / под ред. В. А. Шаповаловой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Харьков: Факт, 2004. — 800 с.
3. Шаповалов, В. В. Кримінологічний моніторинг щодо посилення кримінально-правових заходів державного контролю у протидії злочинності, пов’язаної із обігом психоактивних речовин [Текст] / В. В. Шаповалов // Вісник прокуратури. — 2007. — № 7. — С. 90—97.
4. Шаповалов, В. В. Судово-фармацевтичні дослідження розповсюдження адиктивних розладів здоров’я та нелегального обігу психоактивних речовин на території Хмельницької області [Текст] / В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. В. Шувера // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. — 2010. — Т. 5, № 1. — С. 29—32.
5. Шаповалов, В. В. (мол.). Судово-фармацевтичне вивчен- ня стану здоров’я населення у Хмельницькій області [Текст] / В. В. Шаповалов (мол.), О. В. Шувера // Фармацевтичний журнал. — 2011. — № 2. — С. 36—38.
6. Шаповалова, В. О. Судово-фармацевтичне вивчення нарко злочинності і адиктивних розладів здоров’я на регіональному рівні [Текст] / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, О. В. Шувера // Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно- економічним напрямком: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2—3 червня 2010 р. — Х., 2010. — С. 92—93.
7. Шувера О. В. Підвищення ролі адвоката у юридичній опіці лікаря, провізора, пацієнта при вирішенні загальних питань медико-фармацевтичної допомоги населенню на регіональному рівні [Електронний ресурс] / О. В. Шувера. — 30.12.2011 18:32. — Режим доступу: http://vash-advokat.com/index.php?mact=News, cntnt01,d etail,0&cntnt01articleid=474&cntnt01origid=15&cntnt01pagelimit=1 5&cntnt01returnid=56.