ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Психопатоподібні порушення при черепно-мозковій травмі
Назва статтi Психопатоподібні порушення при черепно-мозковій травмі
Автори Казаков Віталій Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 67-69
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-001.31-008.47 Індекс ББК -
Анотацiя Результати дослідження 105 пацієнтів з ЧМТ виявили, що для формування психопатоподібних розладів травматичного ґенезу необхідний патологічний ґрунт у вигляді перинаталь- ної патології, невропатії, патологічних поведінкових реакцій дитячого й підліткового віку, патологічних форм реагування, у тому числі імпульсивних, пограничних, істеричних, збудливих розладів характеру. Психопатоподібні порушення проявляються у вигляді складного поліморфного симптомокомплексу з астенічними, вегетативними, істероформними, циклотимо- подібними й психоорганічними компонентами. Із часом можлива патологічна трансформація циклотимоподібних розладів травматичного ґенезу в окреслені афективні; підо зрілості та сензитивності — в маячні (шизофреноподібні) розлади, експлозивних — в орга нічні розлади особистості.
Ключовi слова психопатоподібні розлади, черепно-мозкова травма, імпульсивні, пограничні, істеричні, збудливі розлади характеру.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Руководство по психиатрии в 2 т. Т. 2 / [А. С. Тиганов, А. В. Снежневский, Д. Д. Орловская и др.]; под ред. А. С. Тиганова. — М.: Медицина, 1999. — 784 с.
2. Волошин П. В. Неврологические аспекты периодизации черепно-мозговой травмы / П. В. Волошин, И. И. Шогам // Журнал «Вопросы психохирургии им. Н. Н. Бурденко» — М.: Медицина. — 1990, № 6. — С. 25—27.
3. Neuropsychological deficits in symptomatic minor head injury patients after concussion and mild concussion / [Leininger B. E., Gramling S. E., Farrell A. D. et al.] // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. — 1990; 53: 293—296.
4. Das chronische organische psychosyndrom / [P. Haller, A. Dress, H. Muller et al.] // Med. Welt. — 1979. — Vol. 30, № 3. — P. 109—113
5. Зайцев О. С. Психопатология тяжелой черепно-мозговой травмы / О. С. Зайцев — М.: МЕДпресс-информ, 2011. — 336 с.
6. Доброхотова Т. А. Психопатология ЧМТ / Т. А. Доброхотова, О. С. Зайцев // В кн.: Клиническое руководство по ЧМТ / под ред. А. Н. Коновалова, Л. Б. Лихтермана, А. А. Потапова. — М.: Антидор, 1988. — Т. 1. — С. 269—313.
7. Крале О. В. Клиническая типология, реабилитация и психо- профилактика нозогенных пограничных психических расстройств у лиц с сочетанной травмой : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук / О. В. Крале. — Томск, 2009. — 26 с.
8. Пашковский В. М. Диагностика и лечение легкой черепно- мозговой травмы : метод. реком. / В. М. Пашковский, О. О. Жуковский. — Черновцы: изд-во Буковинской государственной медицинской академии, 2004. — 14 с.
9. Ушакова Л. И. Клинические особенности психоза в отдален- ном периоде закрытых черепно-мозговых травм / Л. И. Ушакова // Вопросы психиатрии и невропатологии — 1958. — Вып. 4. — С. 122—131.
10. Тайцлин В. И. Закрытая черепно-мозговая травма и ее последствия / В. И. Тайцлин // Международный медицинский журнал. — 2002. — Т. 2 — № 1. — С. 58—62.