ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих з залежністю від психоактивних речовин
Назва статтi Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих з залежністю від психоактивних речовин
Автори Златковський В. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 64-67
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.015.6:616.89-008.441.33 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена медико-психологічному дослідженню особливостей емоційної сфери пацієнтів, які страждають від найбільш поширених варіантів хімічної залежності. Розглянуто основні чинники хімічної залежності, особливості порушень психоемоційної сфери в осіб з хімічною залежністю. Розроблено етапи проведення медико-психологічної реабілітації хворих з хімічною залежністю.
Ключовi слова чинники наркотичної залежності, психоемоційна сфера, медико-психологічна реабілітація, пси- хосоціальна реабілітація, комплайєнс.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Система мониторинга — основа организации наркологичес- кой помощи в современных условиях [Волошин П. В., Линский И. В., Минко А. И. и др.] // Український медичний часопис. — 2002. — № 4. — С. 46—49.
2. Курек, Н. С. Нарушения психической активности и злоупотребление психоактивными веществами в подростковом возрасте / Н. С. Курек. — СПб.: Алетейя, 2001. — 240 с.
3. Руководство по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. — М.: МИА, 2008. — 944 с.
4. Козлов, А. А. «Наркоманическая» личность / А. А. Коз лов, М. Л. Рохлина // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2000. — № 7. — С. 23—27.
5. Клиника, патогенез и лечение зависимости от психостиму- ляторов, получаемых путем кустарной химической модификации УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 20, ВИП. 2 (71) — 2012 67 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ некоторых официнальных препаратов, содержащих прекурсоры / [И. К. Сосин, И. В. Линский, Ю. Ф. Чуев и др.] // Арх. психіатрії.— 2001.— № 4. — С. 117—122.
6. Линский, И. В. Метод оценки предрасположенности к психи- ческим и поведенческим расстройствам вследствие употребления психоактивных веществ // Український вісник психоневрології.— 2000.— Т. 8, вип. 1. — С. 60—63.
7. Мінко, О. І. Проблема когнітивних розладів у осіб, залежних від психоактивних речовин / О. І. Мінко, В. В. Гегешко // Матер. IX Української наук.-практ. конф. з участю міжнародних спеціалістів // Довженківські читання: Актуальні питання соціальної і клінічної наркології (Харків, 8—9 квітня 2008 р.). — Харків, 2008. — С. 261—263.