ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Порівняльна оцінка результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм вертебробазилярного басейну у післяопераційні та ранні віддалені періоди лікування
Назва статтi Порівняльна оцінка результатів ендоваскулярної оклюзії мішкоподібних аневризм вертебробазилярного басейну у післяопераційні та ранні віддалені періоди лікування
Автори Щеглов Д.В.
Гончарук Оксана Миколаївна
Мамонова М. Ю.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 45-49
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616-089.819:616.13-007.64 Індекс ББК -
Анотацiя Проблема лікування мішкоподібних аневризм басейну задньої циркуляції (МА БЗЦ) залишається актуальною через важкість перебігу даної патології, незважаючи на те, що МА БЗЦ складають 5—14 % усіх МА головного мозку. Тому метою роботи було: провести оцінку ефективності (виникнення рецидивів) та профілактичної цінності (виникнення повторних крововиливів) ендоваскулярної оклюзії МА БЗЦ у післяопераційний (п/о) і у віддалені періоди контрольного спостере- ження. Результати: У ранній п/о період (1—3 доба) та пізній п/о період (4 доба — 1 міс.) рецидивів та крововиливів не спостерігалося. У перший відділений період (до 4 міс.) діагностовано 6 рецидивів (виникали після оклюзії МАР у гострому періоді): 3 — після оклюзії МА (90—94 %) до 80 %, 3 — після тотальної оклюзії МА у 2 випадках до 95—99 % та у 1 — до 60 %. Відмічено 3 випадки переходу оклюзії 95—99 % у тотальну 100 % в той же період. Якість життя за шкалою Ренкіна: 0—2 бали — від 33 (70,2 %) хворих у ранній п/о період до 43 (91,5 %) — у перший віддалений період, 3—4 бали — від 13 (27,7 %) до 2 (4,2 %), 5—6 балів — від 1(2,1 %) у ранній п/о період до 2 (4,3 %) у перший віддалений період. Висновки: Відстеження динаміки стану хворих протягом різних п/о періодів дозволяє робити певні висновки про тактику контрольного спостереження за хворими, періоди повторних досліджень та можливих повторних операцій.
Ключовi слова церебральна аневризма, вертебробазилярний басейн, ендоваскулярна оклюзія, рецидив мішкоподібної аневризми, повторний крововилив
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Long-Term Recurrent Subarachnoid Hemorrhage After Adequate Coiling Versus Clipping of Ruptured Intracranial Aneurysms / [J. D. Schaafsma, M. E. Sprengers, W. J. van Rooijet al.] / Stroke, May 1, 2009; 40(5): 1758—1763.
2. Late Adverse Events in Coiled Ruptured Aneurysms with Incomplete Occlusion at 6-Month Angiographic Follow-Up AJNR / [S. P. Ferns, C. B. L. M. Majoie, M. Sluzewski, and W. J. van Rooij] / Am. J. Neuroradiol., March 1, 2010; 31(3): 464—469.
3. Поліщук, М. Є. Деякі прогностичні критерії результатів лікування хворих молодого та середнього віку з нетравматичним внутрішньомозковим крововиливом / М. Є. Поліщук, С. В. Дибкалюк // Лікар. справа. Врачеб. дело. — 2003. — № 5—6. — С. 57—60.
4. Дзяк, Л. А. Особливості перебігу конструктивно-стенотичної артеріопатії у пацієнтів з аневризматичним субарах ноїдальним крововиливом / Л. А. Дзяк, В. А. Голик // Мед. перспективи. — 2000. — Т. 5, № 1. — С. 13—17.
5. Pierot, L. ATENA investigators. Immediate anatomical results after the endovascular treatment of unruptured intracranial aneurysms: analysis of the ATENA series / Pierot L., Spelle L., Vitry F. / AJNR Am J. Neuroradiol, 2010; 31: 140—44 Epub 2009 Sep 3.
6. Long-term angiographic recurrences after selective endovascular treatment of aneurysms with detachable coils / [Raymond J., Guilbert F., Weill A. et al.] / Stroke 2003; 34: 1398—403.
7. Rankin, J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60: II. Prognosis / J. Rankin // Scott. Med. J. — 1957. — 2. — 200—215.