ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Пароксизмальний тип перебігу вегетативної дистонії у пацієнтів, які страждають на міофасціальну дисфункцію шийно-плечової локалізації: дозозалежний ефект γ-аміно- β-фенілмасляної кислоти (Ноофену)
Назва статтi Пароксизмальний тип перебігу вегетативної дистонії у пацієнтів, які страждають на міофасціальну дисфункцію шийно-плечової локалізації: дозозалежний ефект γ-аміно- β-фенілмасляної кислоти (Ноофену)
Автори Морозова О. Г.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 25-30
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.839-039.31:615.5-02 Індекс ББК -
Анотацiя У статті відображені результати дослідження 32 пацієнтів, що страждали на міофасціальну дисфункцію шийно-плечової локалізації з пароксизмальним типом перебігу синдрому ве- гетативної дистонії, на підставі яких виявлений дозозалежний ефект Ноофену 500 при різній частоті вегетативних кризів: при частоті від одного до трьох на місяць достатньою виявилась доза двічі на добу протягом двох тижнів; при частоті вегетативних кризів понад три рази на місяць необхідною дозою є Ноофен 500 тричі на добу протягом двох тижнів. У наступні два тижні всім пацієнтам рекомендований прийом Ноофену 250 тричі на добу у поєднанні з комплексом лікувальної фізкультури для підтримки стану м’язового корсету та міорелаксації плечового поясу.
Ключовi слова міофасціальна дисфункція, вегетативні кризи, Ноофен.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А. М. Вейна. — М.: МЕДпресс-информ, 2001. — 368 с.
2. Бурчинський, С. Г. До питання про механізми аналгетичної дії ноотропів / С. Г. Бурчинський // Ліки. — 2005. — № 5—6. — С. 10—13.
3. Вейн, А. М. Вегетативные расстройства / А. М. Вейн. — М., 2001. — 543 с.
4. Волошин, П. В. Стан неврологічної служби в Україні в 2010 році та перспективи розвитку / П. В. Волошин, Т. С. Міщенко. — Харків, 2010. — 24 с.
5. Григорьева, В. Н. Характеристика психологических особенностей больных с хроническими болями в спине / В. Н. Григорьева // Журнал неврологии и психиатрии. — 2002. — № 12. — С. 3—9.
6. Громов, Л. Фармакологічний профіль дії ГАМК-ергічних препаратів в ряду психотропних засобів / Л. Громов // Вісник фармакології та фармації. — 2001. — № 11. — С. 81—83.
7. Морозова, О. Г. Вегетативные дисфункции в общесоматичес- кой практике / О. Г. Морозова // Здоровье Украины. — 2008. — № 3. — С. 51—52.
8. Морозова, О. Г. Дифференцированный подход к лечению цервикогенной головной боли напряжения / О. Г. Морозова, А. А. Ярошевский // Український вісник психоневрології. — 2009. — Т. 17, вип. 2 (59). — С. 100—103.
9. Павленко, С. С. Патофизиология хронической боли / С. С. Павленко // Справочник врача общей практики: ежемесячный научно-практический журнал. — 2007. — № 11. — С. 12—20.
10. Поворознюк, В. В. Вплив ноофену на вертебральний больовий синдром та якість життя жінок у постменопаузальному періоді / Поворознюк В. В., Слюсаренко О. М., Орлик Т. В. // Проблеми остеології. — 2006. — № 1. — С. 106—116.
11. Шульгина, Г. И. Участие ГАМК-ергической нейромедиа- торной системы в выработке и реализации внутреннего торможения / Г. И. Шульгина // Матер. 7-й Междисциплинарной конф. по биологической психиатрии «Стресс и поведение». — Москва, 26—28 февраля 2003. — С. 137—138.
12. Хабиров, Ф. А. Клиническая неврология позвоночника / Ф. А. Хабиров. — Казань, 2003. — 472 с.
13. Фергюсон, Л. У. Лечение миофасциальной боли: клиничес- кое руководство / Л. У. Фергюсон ; пер. с англ. / под общ. ред. М. Б. Цыкунова, М. А. Еремушкина. — М.: МЕДпресс-информ, 2008. — 544 с.
14. Ярошевский, А. А. Интенсивность болевых ощущений и личностная тревожность у пациентов с цервикогенной цефал- гией мышечного напряжения / А. А. Ярошевский // Медицинская психология. — 2008. — № 4. — С. 89—92.
15. Survey of chronic pain in Europe / [Breivik H., Collett B., Ventafridda V. et al.] // Eur. J. Pain. — 2006. — Vol. 10, № 4. — P. 287—333.
16. Apkarian, A. V. Human brain mechanisms of pain perception and regulation in health and disease / Apkarian A. V., Bushnell M. C., Treede R. D. // Ibid. — 2005. — № 9. — Р. 463—484.
17. Chronic pain a population-based study / [Neville A., Peleg R., Singer Y. et al.] // Isr. Med. Assoc. J. — 2008. — Vol. 10. — P. 676—680.
18. Zimmermann, M. Pathobiology of neuropathic pain / M. Zimmermann // European Journal of Pharmacology. — 2001. — Vol. 429. — P. 23—37.