ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 2 (71)Методологія багатофакторного лонгітудінального дослідження станів залежності різного походження
Назва статтi Методологія багатофакторного лонгітудінального дослідження станів залежності різного походження
Автори Самойлова Олена Степанівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 2 (71) Сторінки 88-90
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:615.015.6+613.84/575 Індекс ББК -
Анотацiя Відпрацьована технологія збирання і комплексного оброблення багатовимірної генеалогічної інформації з метою подальшого вивчення механізмів успадкування схильності до станів залежності різного походження (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманій, ігроманій тощо) та механізмів їхньої реалізації під впливом зовнішнього середовища. Період дослідження склав 2 роки. На основі комплексного обстеження в динаміці осіб із синдромом залежності різного походження сформована когорта, що складається із 453 пробандів. Проведене дослідження є початковим етапом тривалого (багаторічного) проекту з вивчення механізмів формування станів залежності різного походження.
Ключовi слова психоактивні речовини (ПАР), стани залежності, когорта, спадкова схильність, многофакторне дослідження
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Битенский, В. С. Роль алкоголизма и наркоманий в де- мографическом кризисе в Украине / В. С. Битенский // Журнал Академії медичних наук України. — К., 2007. — Т. 13. — № 3. — С. 543—550.
2. Минко, А. И. Наркология. Новейший справочник / А. И. Минко, И. В. Линский. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. — 736 с.
3. Епідемії алкоголізму та нарко-, токсикоманій в дзеркалі медичної статистики МОЗ України: аналітично-статистичний довідник 1990—2008 рр. / [І. В. Лінський, О. І. Мінко, Л. І. Дьяченко та ін.]. — Харків: Плеяда, 2009. — 168 с.
4. Линский, И. В. Соотношение генетических и средовых детерминант в развитии опийной наркомании у больных с различной прогредиентностью ее течения / И. В. Линский // Архів психіатрії. — 2000. — № 3 — 4 (22—23). — С. 31 — 34.
5. Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина // СПб.: Питер, 2001. — 272 с.
6. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса инди- вида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / [И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
7. Вальд, И. Статистические методы, применяемые в генетике человека / И. Вальд. В кн.: Проблемы медицинской генетики. — М.: Медицина, 1970. — С. 130 — 153.
8. Рафалес-Ламарка, Э. Э. Некоторые методы планирования и математического анализа биологических экспериментов / Э. Э. Рафалес-Ламарка, В. Г. Николаев. — Киев: Наукова думка, 1971. — 283.
9. Лапач, С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. — Киев: Морион, 2000. — 320 с. 10. Гублер, Е. В. Вычислительные методы анализа и распозна- вания патологических процессов / Е. В. Гублер. — М.: Медицина, 1978. — 294 с.
11. Addiction treatment and stable housing among a cohort of injection drug users / [A. Palepu, BD, Marshall, С. Lai et al.] // PLoS One. — 2010, Jul 21. — Vol. 5 (7). — 11697 p.
12. Derogatis, L. R. SCL.-90: An outpatient psychiatric rating scale. — Preliminary report / L. R. Derogatis, R. S. Lipman, L. Covi // Psychopharmacology Bulletin. — 1973. — Vol. 9, № 1. — P. 13—27.
13. Validization an efficient quality life index / [J. E. Mezzich, N. Cohen, J. Liu et al.] // Abstracts book of XI World Congress of Psychiatry «Psychiatry on new Thresholds». — Hamburg, 1999. — P. 427—428.
14. Psychometric performance of the 6th version of the Addiction Severity Index in Spanish (ASI-6) / [E. M. Díaz Mesa, P. García-Portilla, P. A. Sáiz et al.] // Psicothema. — Spanish, 2010. — Vol. 22, № 3. — P. 513—9.