ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Особливості підходів до психотерапевтичної корекції хворих на депресивні розлади
Назва статтi Особливості підходів до психотерапевтичної корекції хворих на депресивні розлади
Автори Семікіна Олена Євгенівна
Малюта Ліана Володимирівна
Каленська Галина Юріївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 66-69
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4:615.851 Індекс ББК -
Анотацiя Лікування депресивних розладів — це складна проблема. Стаття включає результати дослідження можливостей психотерапевтичної корекції депресій. Психотерапію слід поєднувати з фармакотерапією в процесі лікування. Ефективність терапії буде оптимальною, якщо застосувати комплексний психотерапевтичний підхід, що передбачає використання когнітивно-біхевіоральної, сугестивної і арт- терапії.
Ключовi слова депресивні розлади, психотерапія, когнітивно-біхевіоральна терапія, сугестивна терапія, арт- терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Психіатрія : нормативне виробничо-практичне видання. — К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ «Медінформ», 2008. — 600 с.
2. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. — № 8 (91). — К., 2008. — 101 с.
3. Критерії діагностики та лікування психічних розладів та розладів поведінки у дорослих: клінічний посібник. — Х.: Арсіс, 2001. — 303 с.
4. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні: Інформаційно-аналітичний огляд за 2000—2009 рр. — Х.: Арсіс, 2010. — 160 с.
5. Подкорытов, В. С. Депрессии. Современная терапия: руководство для врачей / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков: Торнадо, 2003. — 352 с.
6. Тэхкэ В. Психика и ее лечение: психоаналитический подход [Текст]: [пер. с англ.] / В. Тэхкэ. — М.: Академ. Проект, 2001. — 573 с.
7. Решетников, М. М. Психодинамика и психотерапия депрессий / М. М. Решетников. — СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа, 2005. — 326 с.
8. Смулевич, А. Б. Депрессии в общемедицинской практике / А. Б. Смулевич. — М., 2000. - 342 с. 9. Бек, А. Когнитивная терапия депрессии / А. Бек, А. Раш. — СПб.: Питер, 2003. — 247 с.
10. Ryle, A. Cognitive-analytical therapy — a most suitable training for psychiatrists / A. Ryle // Psychiatric Bulletin. — 2000. — № 24. — Р. 314.
11. Асмолов, А. Г. На перекрестке путей к изучению психики человека / А. Г. Асмолов // Бессознательное: Сб. ст. Т. 1. / Сост. Ю. В. Макогоненко. — Новочеркасск, 1994. — С. 51—59.