ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Особливості емоційних розладів у хворих на енцефалопатії різного ґенезу
Назва статтi Особливості емоційних розладів у хворих на енцефалопатії різного ґенезу
Автори Сухоруков Віктор Іванович
Привалова Наталія Миколаївна
Сербіненко І.А.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 74-77
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-08:616.85-039:612.014.447 Індекс ББК -
Анотацiя Було показано, що значні емоційні порушення у вигляді розладів фонових станів на тлі збереженості процесів емоційного оцінювання зовнішньої та внутрішньої інформації є найбільш виразними у хворих на енцефалопатії зі збереженими процесами довільної регуляції психічної діяльності. У хворих зі значним дефектом довільної регуляції психічної діяльності та поведінки, а також складних форм орієнтовно-дослідницької діяльності домінуючими в структурі синдрому є розлади емоційного реагування і процесу емоційного оцінювання зовнішньої та внутрішньої інформації, тоді як порушення фонових емоційних станів можуть бути менш виразні. Структура і динаміка емоційних порушень визначаються значною мірою ступенем і характером втягнення в патологічний процес чолових відділів кори головного мозку.
Ключовi слова енцефалопатії, емоційні розлади, довільна регуляція психічної діяльності
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Белый, Б. И. Психические нарушения при поражении лобных долей мозга / Б. И. Белый. — М., 1987.
2. Доброхотова, Т. А. Функциональная асимметрия человека / Т. А. Доброхотова, Н. Н. Брагина. — М., 1981.
3. Лурия, А. Р. Функции лобных долей мозга / А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 251 с.
4. Привалова, Н. Н. Нейропсихологический анализ нару- шений высших психических функций у больных неврозами и с неврозоподобными состояниями на фоне органических за- болеваний ЦНС различной этиологии / Н. Н. Привалова // Укр. вісник психоневрології / под ред. П. В. Волошина. — Т. 3, вип. 1. — Харьков, 1995. — С. 283—286.
5. Привалова, Н. Н. Нейропсихологический анализ нарушений эмоционально-личностной сферы у больных с легкой черепно- мозговой травмой / Н. Н. Привалова, Е. Д. Хомская // Нейропсихология сегодня ; под ред. Е. Д. Хомской. — М., 1995. — С. 90—112.
6. Привалова, Н. М. Особливості неврозоподібної симптоматики у хворих на енцефалопатії / Н. Н. Привалова, І. А. Сербіненко // Тези V національного конгресу патофізіологів України «Сучасні про- блеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів» // Журнал «Патологія». — 2008. — Т. 5, № 3. — С. 130.
7. Сухоруков, В. И. Особенности нарушений высших психи- ческих функций у больных энцефалопатиями с эмоциональными расстройствами / Сухоруков В. И., Привалова Н. Н., Серби ненко И. А. // Український вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2 (63). — С. 44—47.
8. Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттравматичес- кого стресса / Н. В. Тарабрина. — СПб.: Питер, 2001. — 268 с.
9. Хомская, Е. Д. Нейропсихология / Е. Д. Хомская. — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 288 с.
10. Хомская, Е. Д. Мозг и эмоции / Е. Д. Хомская, Н. Я. Батова. — М.: Изд-во МГУ, 1992. — 180 с. 11. Bogousslavsky, J. William Feinberg lecture 2002: emotions, mood, and behavior after stroke / J. Bogousslavsky // Stroke. — 2003; 34: 4: 1046—1050.
12. Mood disorder following cerebrovascular accident [Eastwood M. R., Rifat S. L., Nobbs H. et al.] // Br. J. Psychiat. — 1989; 154: 195—200.
13. The Sunnybrook Stroke Study: A prospective study of depressive symptoms and functional outcome / [Неrrmann N., Black S. E., Lawrence J. et al.] // Stroke. — 1998; 29: 618—624.
14. The relationship between risk factor of affective disorder and poststroke depression in hospitalized stroke patients / [Morris P. L. P., Robinson R. G., Raphael B. et al.] // Aust N Ze J. Psychiat. — 1992; 26: 911—924.
15. Narushima, K. A reappraisal of poststroke depression, intra- and inter-hemispheric lesion location using meta-analysis / Narushima K., Kosier J. T., Robinson R. G. // J. Neuropsychiat. Clin. NeuroSci. — 2003; 15: 4: 422—430.
16. Post, F. The significance of affective symptoms in old age / F. Post. — London: Oxford university press, 1962.
17. Robinson, R. G. Emotional and psychiatric disorders associated with brain damage, in Advances in Biological Psychiatry / R. G. Robinson. — Ct, JAI Press Inc. 1996; 27—62.