ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Клініко-неврологічна характеристика хворих з «німими» інфарктами мозку
Назва статтi Клініко-неврологічна характеристика хворих з «німими» інфарктами мозку
Автори Міщенко Владислав Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 21-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005-07 Індекс ББК -
Анотацiя Метою роботи стало вивчення особливостей неврологічних порушень у хворих з «німими інфарктами» мозку. Обстежено 126 хворих у віці від 52 до 75 років, у яких при проведенні нейровізуалізації (КТ, МРТ головного мозку) були виявлені одиничні та множинні «асимптомні» лакунарні інфаркти мозку. Описані суб'єктивні й об'єктивні неврологічні прояви захворювання. Наведені основні неврологічні синдроми, проведений їх порівняльний аналіз із структурними змінами речовини головного мозку.
Ключовi слова «німі інфаркти» мозку, клінічна картина, не- врологічні симптоми і синдроми, когнітивні порушення.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Wolfe CD. The impact stroke. /Br Med Bull 2000; 56: 275— 286.
2. Argentine, C. The burden of stroke: a need for prevention / C. Argentine, M. Prencipe In: Prevention of Ischemic Stroke /Eds. C. Fieschi, M. Fisher. — London: Martin Dunitz, 2000; 1—5.
3. Di Carlo A. Human and economic burden of stroke / A. Di Carlo. Age Ageing. — 2009; 38: 4—5.
4. Pantoni, L. Leukoaraiosis: from an ancient term to an actual marker of poor prognosis / L. Pantoni // Stroke. — 2008; 39:1401—03.
5. Pantoni, L. The relation between white matter lesions and cognition / Pantoni L, Poggesi A, Inzitari D. // Curr. Opin Neurol. — 2007; 20: 390—97.
6. Дамулин, И. В. Дисциркуляторная энцефалопатия: патогене- тические, клинические терапевтические аспекты / И. В. Дамулин // Трудный пациент. — 2005. — № 6. — Т. 3. — С. 11—14.
7. Fisher, C. M. Lacunas: small, deep cerebral infarcts / C. M. Fisher // Neurology. — 1964; 15: 774—84.
8. Fisher, C. M. Lacunar strokes and infarcts: a review / C. M. Fisher // Ibid. — 1982; 32: 871—76.
9. Wardlaw J. M. What causes lacunar stroke? / J. M. Wardlaw // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. — 2005; 76: 617—19.
10. Infraputaminal 'lacunes'. Clinical and pathological correlations / [Pullicino P. M, Miller L. L., Alexandrov A. V., Ostrow P. T.] // Stroke. — 1995; 26: 1598—602.
11. Клиническая эффективность цитофлавина при дисциркуляторной энцефалопатии — хронической ишемии мозга / [Суслина З. А., Румянцева С.А., Федин А.И. и др.] // Вестник Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова. — 2005. — № 3. — С. 7—14.
12. Мищенко, Т. С.Дисциркуляторная энцефалопатия: со- временные взгляды на патогенез и диагностику / Т. С. Мищенко, Л. Ф. Шестопалова // Медична газета «Здоров’я України». — Київ. — 2006. — № 15—16. — С. 16—18.