ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 3 (64)Особливості самозбережуючої поведінки та профілактичної активності населення, яке проживає на радіоактивно за- бруднених територіях, у віддалений період Чорнобильської катастрофи
Назва статтi Особливості самозбережуючої поведінки та профілактичної активності населення, яке проживає на радіоактивно за- бруднених територіях, у віддалений період Чорнобильської катастрофи
Автори Петриченко Ольга Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 3 (64) Сторінки 45-50
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.447-084:614.876 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчення стилю життя населення радіоактивно забруднених територій (РЗТ) дозволило встановити присутність у них депресивного реалізму та зниження соціально-психологічних адаптаційних функцій, що проявляються через негативний «я-образ». Пусковим механізмом останнього є негативні переживання, зумовлені невдачами в повсякденному житті, у виробничій діяльності, соціальній безнадії. Депресія виступає одночасно як причина і як наслідок деструктивного соціального пізнання та деструктивної соціальної поведінки. Остання проявляється в низькій профілактичній активності у побуті, спрямованій на збереження власного здоров’я за умови проживання на РЗТ, та при достатньо високій зосередженості на питаннях безпеки в умовах виробництва.
Ключовi слова населення радіоактивно забруднених територій, фактори негативного впливу, самозбережуюча поведінка, профілактика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Головаха Е. И. Интегральный индекс социального самочув- ствия (ИИСС): конструирование и применение социологического теста в массовых опросах / Головаха Е. И., Панина Н. В. — К.: Ин-т социологии НАНУ, 1997. — 64 с.
2. Куценко В. І. Сфера охорони здоров'я: соціально-економічні та регіональні аспекти / Куценко В. І., Трілленберг Г. І. — НАН України. — К., 2005. — 365 с.
3. Здоров'я населення радіоактивно забруднених територій як соціальна проблема / [В. А. Прилипко, Ю. Ю. Озерова, І. В. Бондаренко, М. М. Морозова] // Чорнобиль і соціум. — К., 2006. № 12. — С. 97— 113.
4. Шилова Л. С. О стратегии поведения людей в условиях реформы здравоохранения / Л. С. Шилова // Социологические ис- следования. — 2007. — № 9. — С. 102—109.
5. Ефименко С. А. Потребители медицинских услуг в бюджет- ных организациях и их самооценка здоровья / С. А. Ефименко // Социологические исследования. — 2007. — № 9. — С. 110—114.
6. Хабибуллин К. Н. Динамика факторов риска и профилактика здоровья населения / К. Н. Хабибуллин // Там же. — 2005. — № 6. — С. 140—144.
7. Перевозніков О. М. Моніторинг індивідуальних доз опро- мінення за допомогою лічильників випромінювання людини / Перевозніков О. М., Василенко В. В. — В кн.: Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції ; за ред. О. Ф. Возіанова, В. Г. Бебешка. — Київ: ДІА, 2007. — С. 71—85, 49—54.
8. Шилова Л. С. О стратегии поведения людей в условиях реформы здравоохранения / Л. С. Шилова // Социологические ис- следования. — 2007. — № 9. — С. 102—109.