ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)Лікування тривожно-депресивних розладів у соматичних хворих похилого віку
Назва статтi Лікування тривожно-депресивних розладів у соматичних хворих похилого віку
Автори Зелений В.Н.
Каурова Г.І.
Лавський В. І.
Федорченко А. С.
Саніна М.Є.
Янголь В. І.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 45-48
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.4:616.1/.4-053.89-08 Індекс ББК -
Анотацiя У статті описано результати лікування літніх пацієнтів з тривожно-депресивними розладами та дані лікування цих пацієнтів за допомогою препаратів Ридазин та Нейровітан. Було допущено 50 пацієнтів чоловічої та жіночої статті (36 % чоловіків), які скаржилися на загальне пригнічення, знищен- ня мотивації, тривогу, побоювання, головний біль, диспное, серцебиття, кашель, задишку. Усім пацієнтам було призначено лікування Ридазином (Hikma Pharmaceuticals) 10 мг 1 р/день та Неойровітан (Hikma Pharmaceuticals) 1 таблетка 1 р/день. Ефективність оцінювалася кожні 10 днів. Після 10 днів дозу Ридазину було підвищено до 20 мг. В результаті у 84 % пацієнтів продемонстровано позитивний ефект. Комплексна терапія Ридазином та Нейровітаном не мала токсичного впливу на нирки та печінку та добре переносилася.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Невротичні, соматоформні розлади та стрес : навч. посіб. ; за ред. Л. М. Юр’євої. — Д., 2005. — 96 с.
2. Юзвишина, О. В. Клінічні рекомендації для лікарів загальної практики щодо лікування супутніх депресії, тривожних станів і серцево-судинних захворювань : навч.-метод. посіб. / О. В. Юзви- шина. — Хмельницький, 2007. — 28 с.
3. Бурчинский, С. Г. Возможности фармакотерапевтической коррекции тревожных и психосоматических расстройств при неврозах / С. Г. Бурчинский // Здоров’я України. — 2006. — № 23/1. — С. 58—59.
4. Ігнатов, М. Ю. Щодо терапії тривожно-депресивних розла- дів непсихотичного регістру, коморбідних із серцево-судинними УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 48 — ТОМ 17, ВИП. 3 (60) — 2009 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ захворюваннями / М. Ю. Ігнатов, М. В. Маркова, В. В. Бабич // Мистецтво лікування. — 2007. — № 6 (042). — С. 30—32.
5. Подкорытов, В. С. Пароксетин в терапии тревожных и депрессивных расстройств у соматических больных / В. С. Подкорытов, О. И. Сурикова // Medicus Amicus. — 2006. — № 1. — С. 8.
6. Филатова, Е. Г. Тревога в общесоматической и неврологической практике / Е. Г. Филатова // Здоров’я України. — 2006. — № 23—24. — С. 21.
7. Мищенко, Н. Тревожные расстройства: прерогатива терапевтов или психиатров? / Н. Мищенко // Там само. —2006. — № 13—14. — С. 56—57.
8. Чутко, Л. С. Психовегетативные расстройства в клини- ческой практике / Л. С. Чутко, Н. Л. Фролова. — СПб. : Наука, 2005. — 173 с.
9. Коваленко, І. В. Психосоматичні розлади: діагностика та лікування / І. В. Коваленко. — Вінниця, 2005. — 28 с.
10. Швець, Н. І. Соматизовані та соматогенні депресії в практиці лікаря-інтерніста / Н. І. Швець, І. Л. Мельник, Т. М. Бенца // Мистецтво лікування. — 2006. — № 6 (032). — С. 67—71.
11. Корж, А. Н. Современные подходы к лечению психо- соматических расстройств в общей практике семейной медицины / А. Н. Корж // Здоров’я України. — 2007. — № 1 (158). — С. 48—49.
12. Семикина, Е. Е. Тревожные и невротические расстройства в практике врача-интерниста / Е. Е. Семикина, О. О. Морозо- ва // Новости медицины и фармации. — 2007. — № 14 (220). — С. 3—4.
13. Долженко, М. Н. Депрессивные и тревожные расстрой- ства при сердечно-сосудистой патологии: взгляд кардиолога / М. Н. Долженко // Практична ангіологія. — 2006. — № 1 (02). — С. 17—24.
14. Кутько, И. И. Новые подходы к лечению депрессивных рас- стройств / И. И. Кутько, В. М. Фролов, Г. С. Рачкаускас // Новости медицины и фармации. — 2007. — № 19 (227) — С. 20—21. 15. Андрес М. Каннер. Депрессия при неврологических рас- стройствах. — Институт Лунберг, 2005. —112 с.
16. Компендиум Лекарственные препараты. — Киев : Морион, 2006. — Т. 2 — С. 286-287.
17. Бобров, А. Е. Могут ли врачи общего профиля применять антидепрессанты / А. Е. Бобров // Здоров’я України. — 2006. — № 17 (150). — С. 35—36.
18. Маляров, С. А. Депрессивные расстройства в общесоматиче- ской практике: как и о чем информировать врача / С. А. Маляров // НейроNews психоневрология и нейропсихиатрия. — 2007. — № 2 (03). — С. 4—6.
19. Степанов, Ю. М. Психосоматичні стани у хворих гастроентерологічного профілю та їх медикаментозна корекція (методичні рекомендації) / Ю. М. Степанов, І. М. Конопов, В. І. Залєвський. — Д., 2003. — 28 с.
20. Сурмило, М. М. Діагностика і лікування соматоформних невротичних розладів у гастроентерологічних хворих (методичні рекомендації) . — К., 2005 — 16 с.
21. Чабан, О. С. Хаустова О. О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та лікування). — К. : БПЛ тов. ДСП Лтд, 2004. — 69 с.
22. Марк Воронов Психосоматика : практическое руководство. — Киев : Центр, 2002. — 252 с.
23. Палий, И. Г. Тревожность и депрессия у пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта: актуальность проблемы и возможные пути ее реализации / И. Г. Палий, С. В. Заика, И. Г. Гезниченко, Н. М. Севак // Здоров’я України. — 2007. — № 19 (176). — С. 72—73.
24. Бурчинский, С. Г. Фармакотерапевтические возможности нейролептиков при психосоматической патологии / С. Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации. — 2006. — № 14 (196). — С. 6—7.