ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — інфекційно-алергічних енцефалітів Повідомлення III
Назва статтi Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — інфекційно-алергічних енцефалітів Повідомлення III
Автори Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 5-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8—022.6-36.1-02 Індекс ББК -
Анотацiя У даній роботі були вивчені клінічні особливості сучасних форм нейроінфекцій — інфекційно-алергічних енцефалітів. Визначені провідні етіологічні чинники, наведена розгорнута характеристика клінічних особливостей осередкових та загальномозкових синдромів (з перевагою останніх) при цих формах сучасних нейроінфекцій. Доведено перевагу загальномозкового іритативного характеру процесу, що забезпечує дифузність ураження ЦНС з переважними топічними акцентами в структурах лімбіко-діенцефального комплексу. Це ураження різних ланок регуляторних церебральних систем суттєво впливає на інтегративну діяльність мозку та обумовлює своєрідну клінічну картину при іритативному нейроінфекційному процесі.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошина, Н. П. Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций (факторы риска, этиология, типы и варианты течения) Сообщение I / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, И. Л. Левченко // Український вісник психоневрології. — Т. 17, вип. 1 (58). — 2009. — С. 10—14].
2. Волошина, Н. П. Клиническая характеристика современных хронических нейроинфекций — энцефаломиелиты и энцефаломиело- полирадикулоневриты. Сообщение II / Н. П. Волошина, Т. В. Негреба, И. Л. Левченко // Там же. — Т. 17, вип. 2 (59). — 2009.].
3. Дамулин, И. В. Инфекционные заболевания нервной системы (По материалам Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. — 2004. — Vol. 75, Suppl. 1) / И. В. Дамулин // Неврологический журнал. — № 5. — 2004. — С. 54—62.
4. Лещенко, А. Г. О системной организации церебральных ве- гетативных пароксизмов / А. Г. Лещенко. В кн.: Пароксизмальные вегетативные нарушения. — М., 1979. — С. 40—42.
5. Лещенко, А. Г. Диэнцефальные кризы как модель организации вегетативных функций в стимул-преградной ситуации патологии мозга / А. Г. Лещенко. В кн.: Материалы 6 Всесоюзной конф. по физиологии вегетативной нервной системы. — Ереван, 1986. — С. 183.
6. Штульман, Д. Р. Неврология : справочник практического врача / Д. Р. Штульман, О. С. Левин. — М. : МЕДпресс-информ, 2007. — С. 266—267.
7. Шогам, И. И. Клинико-патофизиологическая характеристика функциональных нарушений общей чувствительности / И. И. Шогам // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1980. — № 12. — С. 1865—1872.
8. Лещенко, А. Г. Проблема структурно-функциональных взаимоотношений и принцип дополнительности в неврологии / А. Г. Лещенко // Неврология и психиатрия. — Киев, 1985, вып.14. — С. 11—15.
9. Лещенко, А. Г. Диагностика и механизмы сложных церебральных клинических расстройств при нейроинфекциях / А. Г. Ле щенко. В кн.: Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світлі концепції розвитку охорони здоров’я населення України. — Тернопіль, 2001. — С. 365—371.