ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Соціальна і судова фармація щодо організаційно-право- вого дослідження клініко-діагностичних критеріїв гострої інтоксикації внаслідок вживання тютюну
Назва статтi Соціальна і судова фармація щодо організаційно-право- вого дослідження клініко-діагностичних критеріїв гострої інтоксикації внаслідок вживання тютюну
Автори Шаповалова Вікторія Олексіївна
Петренко В. О.
Сосін Іван Кузьмич
Шаповалов Валерій Володимирович
З рубрики ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 101-102
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615:663.97.051.82 Індекс ББК -
Анотацiя Дано определение диагноза «острая интоксикация вследствие употребления табака» в соответствии с кодом F 17.0 МКБ-10. Проведены исследования дифференциального диагноза и диагностических критериев острой интоксикации вследствие употребления табака в соответствии с кодом F 17.0 МКБ-10. Систематизированы общие принципы терапии пациентов с рас стройствами здоровья в результате острой интоксикации при употреблении табака. Установлено, что для лекарственной коррекции никотиновой интоксикации в зависимости от клинических симптомов применяют следующие средства: перманганат калия, активированный уголь, 0,1 % раствор атропина сульфата, сибазон, карбамазепин и др.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лекарственные средства в психофармакологии / Под ред. Ю. И. Губского, В. А. Шаповаловой. — К.: Здоров’я; Х.: Торсинг, 1997. — 288 с.
2. Лікарські засоби в неврології, психіатрії і наркології // За ред. В. О. Шаповалової, П. В. Волошина, О. В. Стефанова та ін. — Х.: Факт, 2003. — 784 с.
3. Минко А. И., Линский И. В. Наркология в вопросах и отве- тах. — Ростов н/Д.: Феникс; Х.: Торсинг, 2003. — 480 с.
4. Наказ МОЗ України від 27.07.1998 року № 226 «Про затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей».
5. Наркология / Л. С. Фридман, Н. Ф. Флеминг, Д. Г. Робертс, С. Е. Хайман. — М.: Бином; СПб.: Невский диалект, 1998. — 318 с.
6. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь: Справочник / Под ред. Е. И. Чазова. — М.: Медицина, 1990. — 264 с.
7. Петренко В. А., Шаповалов В. В., Шаповалова В. А. Психические и поведенческие расстройства в результате употребления табака // Ліки України. — 2004. — № 9 (додаток). — С. 59—61.
8. Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. Наркология. — Х.: Коллегиум, 2005. — 800 с.
9. Фармацевтическое право в наркологии / Под ред. В. А. Ша по- валовой, И. К. Сосина, В. В. Шаповалова. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
10. Фармацевтичне право і доказова фармація в системі правовідносин: держава — закон — виробник — оптовик — менед- жер — лікар — пацієнт — провізор — ліки — контролюючі та правоохоронні органи: Матер. наук.-практ. конф. 16 листопада 2007 р., м. Харків / За ред. В. О. Шаповалової, В. П. Черних, В. В. Шаповалова, В. М. Коваленко, В. В. Шаповалова (мол.). — Х., 2007. — 276 с.
11. Шаповалова В. О., Петренко В. О., Шаповалов В. В. Загальні принципи лікарської корекції пацієнтів з синдромом відміни тю- тюну на засадах наркології, судової фармації і фармацевтичного права // Ліки. — 2007. — № 3—4. — С. 87—89.
12. Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Петренко В. О. Соціальна фармація: негативний вплив пасивного тютюнопаління на здоров’я // Ліки України. — 2005. — № 9 (додаток). — С. 107—109.