ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Диференціальна діагностика мінімальної мозкової дисфункції у дітей і підлітків
Назва статтi Диференціальна діагностика мінімальної мозкової дисфункції у дітей і підлітків
Автори Даценко І. Б.
З рубрики ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 90-93
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-079.4-053.2/.6 Індекс ББК -
Анотацiя Виявлено й описано клінічні типи мінімальної мозкової дисфункції у підлітків з резидуально-органічним ураженням головного мозку та емоційно-поведінковими розладами. Показано їхній зв’язок з типами акцентуації характеру у хворих. Пропонована диференціальна діагностика дозволяє прогнозувати подальший розвиток мозкової дисфункції та проводити адекватні профілактичні та лікувальні заходи.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Детская психоневрология / Л. О. Булахова, О. М. Саган, С. М. Зинченко и др. / Под ред. Л. А. Булаховой. — Киев: Здоров’я, 1001. — 496 с.
2. Руководство по детской неврологии / Под ред. проф. В. И. Гузевой. — СПб.: Фолиант, 2004. — 496 с.
3. Современные подходы к лечению минимальных мозговых дис- функций у детей. Метод. рекоменд. / Н. Н. Заваденко, А. С. Петрухин, Н. Ю. Суворинова и др. — М.: Изд. Е. Разумовой, 2003. — 39 с.
4. Петрухин А. С. Неврология детского возраста: Учебник. — М.: Медицина, 2004. — 784 с.
5. Яременко Б. Р., Яременко А. Б., Горяинова Т. Б. Минимальные дисфункции головного мозга у детей. — СПб.: Деан, 1999. — 128 с.
6. Тржесоглава З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте. — М.: Медицина, 1986. — 198 с. 7. Халецкая О. В., Трошин В. М. Минимальная дисфункция мозга в детском возрасте // Журнал неврол. и психиатр. им. С. С. Корсакова. — 1998. — Т. 98, № 9. — С. 4—8.
8. Ясюкова Л. А. Оптимизация обучения развития детей с ММД. Диагностика и компенсация минимальных мозговых дисфункций: Метод. руководство. — СПб.: ИМАТОН, 1997. — 78 с.