ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 3 (52)Порівняльна характеристика профілю особистості хворих непсихотичними депресивними розладами органічного і невротичного ґенезу
Назва статтi Порівняльна характеристика профілю особистості хворих непсихотичними депресивними розладами органічного і невротичного ґенезу
Автори Гавенко В.Л.
Гавенко Н.В.
Галічева А.С.
З рубрики ЕТІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 3 (52) Сторінки 41-43
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.892-02:616.831-002-008 Індекс ББК -
Анотацiя У ході роботи ми вивчали особливості профілів особистості хворих, які страждають на депресивні розлади органічного та невротичного ґенезу. Для цього ми використовували методику СБОО, що дозволила визначити основні риси особистості цих хворих та їхні розбіжності у пацієнтів з депресивними розладами органічного та невротичного ґенезу. Виявлено, що профіль особистості хворих на депресивні розлади органічного ґенезу розташований вище, ніж у хворих із депресивними розладами невротичного ґенезу, за винятком шкали гіпоманії. Описані закономірності можуть допомогти в розробці диференційованих діагностичних та ефективних терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних стратегій.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Марута Н. А. Депрессивные расстройства в структуре невротических расстройств // Український вісник психоневрології. — 2004. — Т. 12, вип. 3(40). — С. 81—83.
2. Напрєєнко О. К. Депресії та тривога в загально медичній практиці (соціальні, діагностичні та лікувально-профілактичні аспекти) // Вісник психіатрії та психофармакології. — 2002. — № 1. — С. 7—12.
3. Смулевич А. Б. Депрессии в общесоматической практике. — М., 2000. — 342 с.
4. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства: Руководство для врачей. — Ростов-на-Дону: Феникс,1997. — 572 с.
5. Михайлов Б. В. Клініка, механізми формування психопатоло- гічних порушень у структурі наслідків закритої ЧМТ та принципи їх відновної терапії: Автореф. дис. … д-ра мед. наук — Х., 1994. — 50.
6. Напреенко А. К. Особенности клинических проявлений психических расстройств непсихотического уровня у пациентов, перенесших черепно-мозговую травму // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15 вип. 2(51). — С. 92—95.
7. Пушкарева Т. Н. Психодинамическая диагностика депрессивных расстройств // Архив психиатрии. — 2005. — Т. 11. № 2(41). — С. 149—152.
8. Демеденко В. Д. Современные взгляды на проблему последствий закрытой черепно-мозговой травмы // Актуальные проблемы медицинской науки. — 1998. — № 2. — С. 203—206.
9. Pilkon P. A. Personality prototypes among depressives: Themes of dependency and autonomy // Journal of Personality Disorders. — 1998. — № 2. — Р. 144—152.