ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Застосування Фраксипарину при судинних захворюван нях головного мозку
Назва статтi Застосування Фраксипарину при судинних захворюван нях головного мозку
Автори Яворська Валентина Олексіївна
Фломін Юрій Володимирович
Гребенюк Ганна Віталіївна
Войнилович Л.В.
З рубрики ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 124-129
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005:615.214 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття є оглядом сучасної літератури щодо застосування низькомолекулярного гепарину Фраксипарин у пацієнтів з різними судинними захворюваннями головного мозку. Часто та тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з інсультами складає 20—70 %, причому 3—39 % з них — це тромбоемболії, тому проблема, безсумнівно, актуальна. Автори цитують опубліковані останнім часом американські та європейські рекомендації і дані кохрановських оглядів щодо лікування інсультів, докладно описують переваги фраксипарину над нефракціонованим гепарином. Дані детальні схеми застосування фраксипарину в інсультних хворих. Початок застосування фраксипарину в дозі 4100 анти-фактор Xa ME одноразово на день покращує 6-місячний прогноз захворювання. Лікування фраксипарином знижує частоту інвалідизації хворих з інсультом з 45 % до 15 %. Аналізуються результати багатоцентрових рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих досліджень. Описано також лікування низькомолекулярними гепаринами церебральних судинних тромбозів, рівноцінне за ефективністю, але з перевагою за безпекою та зручністю застосування перед гепаринотерапією.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
. Виленский Б. С. Осложнения инсульта: профилактика и ле- чение. — СПб.: Фолиант, . —  с. . Дарий В. И. Клинические особенности интрацеребрально осложненного мозгового инсульта. В кн.: Диагностика, лечение и профилактика мозговых инсультов (Метод. пособ. для врачей- неврологов, врачей-интернистов и студентов мед. вузов). — Запорожье: Запорож. гос. мед. ун-т, . — С. — . Зозуля Ю. П., Волошин П. В., Міщенко Т. С. та ін. Сучасні прин- ципи діагностики та лікування хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу (Метод. реком.). — К., . —  с. . Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на — роки» // Офіційний вісник України. — . — № . — С. — . Український національний консенсус. Артеріальні, венозні тромбози та тромбоемболії. Профілактика та лікування / Відп. за вип. В. Ю. Лішевська. — К.: ЗАТ Віпол, . —  с. . Цереброваскулярная патология в контексте диагностики, лечения и реабилитации (по матер. I Нац. конгресса «Инсульт и сосудисто-мозговые заболевания») // Здоров’я України. — . — №  (). . Яворская В. А., Фломин Ю. В., Дьолог Н. В. и др. Венозный тромбоэмболизм в неврологии и нейрохирургии: оценка риска, возможности профилактики и лечения // Український медичний часопис. — . — №  (). — С. — . A multicentre trial: prevention of fatal postoperative pulmonary embolism by low doses of heparin // Lancet. — . — Vol. . — P. —. . Adams H. P., Adams R. J., Brott T. et al. Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke: a scientific statement from the Stroke Council of the American Stroke Association // Stroke. — . — Vol. , № . — P.  — . . Agnelli G, Piovella F., Buoncristiani P. et al. Enoxaparin plus compression stockings compared with compression stockings alone in the prevention of venous thromboembolism after elective neurosurgery // N. Engl. J. Med. — . — Vol. . — P. —. . Agnelli G. Current issues in anticoagulation // Pathophysiol. Haemost Thromb. — . — Vol.  (Suppl. ). — P. —. . Albers G. W., Amarenco P., Easton J. D. et al. Antithrombotic and thrombolytic therapy for ischemic stroke (the th ACCP Conference on antithrombotic and thrombolytic therapy) // Chest. — . — Vol.  (Suppl ). — S. —S. . Alexandrov A. V , Grotta J. C. Arterial reocclusion in stroke patients treated with intravenous tissue plasminogen activator // Neurology. — . — Vol. . — P. —. . Barritt D. W., Jordan S. G. Anticoagulant drugs in the treatment of pulmonary embolism: a controlled trial // Lancet. — . — Vol. . — P. —. . Bergqvist D. Low-molecular-weight heparin for the prevention of postoperative venous thromboembolism after abdominal surgery: a review // Current Opinion in Pulmonary Medicine. — . — Vol. . — P. — . Bick R. L., Frenkel E. P., Walenga J., Fareed J., Hoppensteadt D. A. Unfractionated heparin, low molecular weight heparins, and pentasa ccha ride: basic mechanism of actions, pharmacology, and clinical use // Hematol Oncol Clin North Am. — . — Vol. . — P. —.. Bijsterveld N. R., Hettiarachchi R., Peters R., Prins M. H., Levi M., Buller H. R. Low-molecular-weight heparins in venous and arterial thrombotic disease // Thromb&Haemost. — . — Vol.  (Suppl ). — P. —. . Bogousslavsky J., Hennerici M. G., Kaste M. et al. The Mannheim Declaration of stroke in Eastern Europe // Cerebrovasc. Dis. — . — Vol. . — P. . . Bonita R., Mendis S., Truelsen T. et al. The Global Stroke Initiative // Lancet Neurol. — . — Vol. , № . — P. —. . Bousser M-G, Barnett HJM. Cerebral venous thrombosis. In: Mohr JP, Choi DW, Grotta JC, Weir B, Wolf PA (eds). Stroke: pathophysiology, diagnosis, and management. — th ed. — Philadelphia: Churchill Livingstone, . — P. —. . Browd S. R., Ragel B. T., Davis G. E. et al. Prophylaxis for deep vein thrombosis in neurosurgery: a review of the literature // Neurosurg Focus. — . — Vol. , № . — E. . Burke S. E., Lubbers N. L., Nelson R. A., Henkin J. Recombinant pro-urokinase requires heparin for optimal clot lysis and restoration of blood flow in a canine femoral artery thrombosis model // Thrombosis and Haemostasis. — . — Vol. . — P. —. . Counsell C., Sandercock P. Low-molecular-weight heparins or heparinoids versus standard unfractionated heparin for acute ischaemic stroke (Cochrane Review) // Cochrane Database Syst. Rev. — ; : CD. . De Bruijn S. F., Stam J. for the Cerebral Venous Thrombosis Study Group: randomized placebo-controlled trial of anticoagulant treatment with low-molecular-weight heparin for cerebral sinus thrombosis // Stroke. — . — Vol. . — P. . . Diaz J. M., Schiffman J. S., Urban E. S., Maccario M. Superior sagittal sinus thrombosis and pulmonary embolism: a syndrome rediscovered // Acta Neurol. Scand. — . — Vol. . — P. . . Eikelboom J. W., Hankey G. J. Low molecular weight heparins and heparinoids // MJA. — . — Vol. . — P. —. . Frim DM, Barker FG II, Poletti CE, Hamilton AJ. Postoperative lowdose heparin decreases thromboembolic complications in neurosurgical patients // Neurosurgery. — . — Vol. . — P. —. . Geerts W. H., Pineo G., Heit J. et al. Prevention of venous thrombo embolism. The th ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy // Chest. — . — Vol.  (Suppl. ). — P. S—S. . Georgiadis D., Schwab S., Hacke W. Critical Care of the patient with stroke. In: Mohr J. P., Choi D. W., Grotta J. C., Weir B., Wolf P. A. (eds). Stroke: pathophysiology, diagnosis, and management. — th ed. — Philadelphia: Churchill Livingstone, . — P. —. . Haas S. European consensus statement on the prevention of venous thromboembolism: European Consensus Conference, Windsor, U. K., November,  // Blood Coagul Fibrinolysis. — . — Vol.  (Suppl ). — S—S. . Hacke W., Donnan G., Fieschi C. et al. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials // Lancet. — . — Vol. . — P. —. . Hillbom M., Erilä T., Sotaniemi K. et al. Enoxaparin vs heparin for prevention of deep-vein thrombosis in acute ischaemic stroke: a randomized, double-blind study // Acta Neurol. Scand. — . — Vol. , N. — P. —. . Holzheimer R. G. Low-molecular-weight heparin (LMWH) in the treatment of thrombosis // Eur. J. Med. Res. — . — Vol. , № . — P. —. . Hsia J., Kleiman N., Aguirre F., Chaitman B. R., Roberts R., Ross A. M. Heparin-induced prolongation of partial thromboplastin time after thrombolysis: relation to coronary artery patency. HART Investigators // Journal of the American College of Cardiology. — . — Vol. . — P. —. . International Stroke Trial Collaborative Group: The international Stroke Trial (IST): A randomized trial of aspirin, subcutaneous heparin, both or neither among , patients with acute ischemic stroke // Lancet. — . — Vol.  — P. —. . Kay R., Wong K. S., YU YL. et al. Low-molecular-weight heparin for the treatment of acute ischemic stroke // N. Engl. J. Med. — . — Vol. . — P. —. . Kelly J., Rudd A., Lewis R. R. et al. Venous thromboembolism after acute ischemic stroke: a prospective study using magnetic resonance direct thrombus imaging // Stroke. — . — Vol. . — P. —. . Kyrle P. A., Eichinger S. Deep vein thrombosis // Lancet. — . — Vol. . — P. —. . Langhorne P., Stott D. J., Robertson L. et al. Medical complications after stroke: a multicenter study // Stroke. — . — Vol. , № . — Р. —. . Leizorovicz A., Mismetti P. Preventing venous thromboembolism in medical patients // Circulation. — . — Vol.  (Suppl. IV). — P. IV-—IV-. . Maddineni J., Walenga J. M., Jeske W. P. et al. Product individuality of commercially available low-molecular-weight heparins and their generic versions: therapeutic implications // Clinical and Applied Thrombosis&Hemostasis. — . — Vol. , № . — P. —. . Merli G. J. Pulmonary embolism in medical patients: improved diagnosis and the role of low-molecular-weight heparin in prevention and treatment // J. Thromb. Thrombolysis. — . — Vol. , № . — P. —. . Mikulık R., Dufek M., Goldemund D., Reif M. A pilot study on systemic thrombolysis followed by low molecular weight heparin in ischemic stroke // European Journal of Neurology. — . — Vol. . — P. —. . Modi M., Prabhakar S., Pandey A. K. et al. A study of comparison of unfractionated vs. low molecular weight heparin in cerebral venous sinus thrombosis // International Journal of stroke. — . — Vol.  (Suppl ). — P. . . Okada Y., Copeland B. R., Fitridge R. et al. Fibrin contributes to microvascular obstructions and parenchymal changes during early focal cerebral ischemia and reperfusion // Stroke. — . — Vol. . — P. —. . Prandoni P., Carnovali M., Marchiori A. for the Galilei Investigators: Subcutaneous adjusted-dose unfractionated heparin vs fixed-dose low-molecular-weight heparin in the initial treatment of venous thromboembolism // Arch. Intern. Med. — . — Vol. . — P. —. . Ribes M. F. Des recherches faites sur la phlebite // Revue Medicale Francaise et Etrangere et Journal de Clinique de l’Hotel- Dieu et de la Charite de Paris. — . — Vol. . — P. . . Sandercock P., Gubitz G., Counsell C. Anticoagulants for acute ischemic stroke (Cochrane Review) // The Cochrane Library. Issue , . Chichester, UK: Update Software, . . Sarma G. R., Roy A. K. Nadroparin plus aspirin versus aspirin alone in the treatment of acute ischemic stroke // Neurol. India. — . — Vol. . — P. —. . Simonneau G., Laporte S., Mismetti P. et al. on behalf of the FX Study investigators. A randomized study comparing the efficacy and safety of nadroparin  IU (, mL) vs. enoxaparin  IU ( mg) in the prevention of venous thromboembolism after colorectal surgery for cancer // Journal of Thrombosis and Haemostasis. — . — Vol. . — P. —. . Stam J., De Bruijn S. F., DeVeber G. Anticoagulation for cerebral sinus thrombosis // Cochrane Database Syst. Rev. ; (): CD. . Sunar H., Huseyinova G., Canbaz S. et al. The effect of nadroparine on coagulation mechanisms: ultrastructural analysis // Blood Coagulation and Fibrinolysis. — . — Vol. . — P. —. . Tackling the global burden of stroke // Lancet Neurol. — . — Vol. . — P. . . The European Stroke Initiative Executive Committee and EUSI Writing Committee. European Stroke Initiative Recommendations: Update  // Cerebrovascular Diseases. — . — Vol. . — P. —. . Villringer A., Bousser M. G., Einhaupl K. M. Cerebral sinus venous thrombosis. In: Hacke W (ed.) Neurocritical Care, vol. . — Berlin: Springer-Verlag, . — P. . . Walenga J. M., Frenkel E. P., Bick R. L. Heparin-induced thrombocytopenia, paradoxical thromboembolism, and other adverse effects of heparin-type therapy // Hematol. Oncol. Clin. North Am. — . — Vol. . — P. —. . Warkentin TE, Greinacher A. Heparin-induced thrombocytopenia: recognition, treatment, and prevention: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy // Chest . — Vol.  (suppl). — S—S. . Warlow C. P., Dennis M. S., van Gijn J et al. Stroke: a practical guide to management. — nd ed. — Oxford and Northampton: Blackwell Science, . — Р. —. . Weimar C., Roth M. P., Zillessen G. et al. Complications following acute ischemic stroke // Eur. Neurol. — . — Vol. , № . — Р. —. . Wong K. S. for the Asian Acute Stroke Advisory Panel. Risk factors for early death in acute ischemic stroke and intracerebral hemorrhage: a prospective hospital-based study in Asia // Stroke. — . — Vol. , № . — Р. —.