ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Структурні зміни у хворих на судинну деменцію
Назва статтi Структурні зміни у хворих на судинну деменцію
Автори Волошина Наталія Петрівна
З рубрики НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ НЕРВОВИХ, ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 100-104
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831—005:616.899 Індекс ББК -
Анотацiя Судинна деменція займає друге місце після хвороби Альцгеймера в структурі деменцій в осіб похилого віку, розглядається як синдром, який спостерігається при різних цереброваскулярних порушеннях в основному ішемічного та, значно ріже, геморагічного характеру. В останні роки з’явилась можливість візуалізації головного мозку за життя за допомогою комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії. Ці методики успішно почали використовуватися для діагностики деменцій та диференціації різних форм судинної деменції. З судинними деменціями нами було обстежено 120 хворих, у тому числі з мультіінфарктною 76 хворих, стратегічно інфарктною — 25 хворих та субкортикальною — 19 хворих. Отримані показники стану речовини головного мозку та лікворовміщувальних просторів, на підставі яких сформовані диференційно-діагностичні критерії різних типів судинної деменції.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Волошина Н. П. Дементирующие процессы головного мозга // Харьков: Основа, 1997. — 184 с. 2. Дамулин И. В. Сосудистая деменция // Неврологический журнал. — 1999. — № 3. — С.4 — 11.
3. Медведев А. В., Корсакова Н. К., Савватеева Н. Ю. О деменции при энцефалопатии Бинсвангера // Клиническая геронтология. — 1996. — № 2. С. 27—32.
4. Верещагин Н. В., Калашникова Л. А., Гулевская Т. С. и др. Болезнь Бинсвангера и проблема сосудистой деменции: к 100-летию первого описания (обзор) // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1995, № 1. — С.98—103.
5. Левин О. С., Дамулин И. В. Диффузные изменения белого вещества и проблема сосудистой деменции. Достижения в нейрогериатрии / Под ред. Н. Н. Яхно, И. В. Дамулина. — М.: ММА, 1995. — С. 189—228.
6. Волошин П. В., Мерцалов В. С., Волошина Н. П. и др. Характеристика состояния борозд коры больших полушарий желудочковой системы и цистернальных пространств в различные периоды по данным ЯМР-томографии // Матер. 2 национального конгресса геронтологов и гериатров Украины. — К., 1994. — С.133.
7. Schmidt R., Fazekas F., Offenbacher H. et al. Magnetic resonance imaging white matter lesions and cognitive impairment in hypertensive individuals // Arch. Neurol. — 1991, 48: 417—420.