ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 1 (50)Порівняльна характеристика динаміки рухових порушень та їх співставлення з морфофункціональними особливостями при експериментальному паркінсонізмі після введення кріоконсервованих ембріональних нервових та нейроіндуційованих in vitro стромальних клітин
Назва статтi Порівняльна характеристика динаміки рухових порушень та їх співставлення з морфофункціональними особливостями при експериментальному паркінсонізмі після введення кріоконсервованих ембріональних нервових та нейроіндуційованих in vitro стромальних клітин
Автори П’ятикоп В. А.
Григорова Ірина Анатоліївна
З рубрики КЛІНІКА, ЕТІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ НЕРВОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 1 (50) Сторінки 51-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.858-008.6-009.2 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі наведені дані, отримані в результаті вивчення впли ву клітинних суспензій на динаміку рухових розладів при експериментальному паркінсонізмі (ЕП) порівняно з гістоморфологічними змінами в різні терміни після введення клітин. Дослідження проведено на 30 щурах-самцях, яким було проведено моделювання підкіркового типу ЕП. Виявлено, що двостороння деструкція SN у щурів викликає розвиток характерних рухових розладів, які мають властивість спонтанно регресувати. Терміни регресу рухових порушень у тварин після введення КСКМ, індуційованих в ней робласти, менше, ніж після введення КЕНК.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Gottwald M. D. Bainbridge J. L., Dowling G. A. et al. New pharmacotherapy for Parkinson’s disease // Ann. Pharmacother. — 1997. — Vol. 31. — P. 1205—1207.
2. Guttman M., Burkholder J., Kish S. J. et al. CRTI-32 PET studies of the dopamine transporter in early Parkinson’s disease: implications for the symptomatic threshold // Neurology. — 1997. — Vol. 48. — P. 1578—1583.
3. Koller W. C. Levodopa in the treatment of Parkinson’s disease // Ibid. — 2000. — V. 55, № 4. — P. 2—7.
4. Bjorklund A., Gage F. H. Neural Grafting in Animal Models of Neuro degenerative Diseases // Ann NY Acad. Sci. — 1985. — P. 53—81.
5. Prockop D. J., Azizi S. A., Phinney D. G. et al. Potential use of marrou stromal cells as therapeutic vectors for diseases of the central nervous system // Prog. Brain Res. 2000. — V. 128. — P. 293—297.
6. Пятикоп В. А., Щегельская Е. А., Горбач Т. В. и др. Динамика изменений уровня дофамина в головном мозге и крови крыс с моделью паркинсонизма после трансплантации клеток стромы костного мозга, индуцированных в нейробласты // Проблемы криобиологии. — 2005. — Т. 15. — № 3. — С. 452—454.
7. Пятикоп В. А., Карамышев В. Д., Шеверева В. М. и др. Гистологический анализ изменений тканей головного мозга крыс с экспериментальным паркинсонизмом до и после трансплантации криоконсервированных эмбриональных нервных клеток // Там же. — 2006. — № 2. — С. 211—215.
8. Пятикоп В. А., Щегельская Е. А., Микулинский Ю. Е. и др. Морфофункциональная характеристика клеток стромы костного мозга, индуцированных в ней робласты, после их трансплантации у крыс с моделью паркинсонизма // Врачебная практика. — 2006. — № 1 — С. 62—64.
9. Деклараційній патент на корисну модель № 13724 від 17.04.2006. Бюл. № 4. Спосіб одержання суправітально забарвлених клітин різних типів біологічних клітин. Боровий І. А., Малюкін Ю. В., Семиноженко В. П., Щегельська О. А., Микулинський Ю. Ю., Хвисюк О. М., Дьомін Ю. А., П’ятикоп В. О., Антонян І. М.